Advertisement

Wireless Algorithms, Systems, and Applications

First International Conference, WASA 2006, Xi’an, China, August 15-17, 2006. Proceedings

 • Xiuzhen Cheng
 • Wei Li
 • Taieb Znati
Conference proceedings WASA 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 4138)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Speech

 3. Session 2A: Wireless PAN and Wireless LAN

  1. Jung-Hoon Song, Dong-Hoon Cho, Ki-Jun Han
   Pages 5-13
  2. Yen-Wen Chen, Yuan-Long Lee, I-Hsuan Peng
   Pages 14-25
  3. Ming-Wei Wu, Yennun Huang, Ing-Yi Chen, Shyue-Kung Lu, Sy-Yen Kuo
   Pages 26-37
  4. Dong-Hoon Cho, Jung-Hoon Song, Ki-Jun Han
   Pages 38-46
 4. Session 2B: Wireless MAN and Pervasive Computing

  1. Songqiao Han, Shensheng Zhang, Yong Zhang
   Pages 57-68
  2. Yong Zhang, ShenSheng Zhang, SongQiao Han
   Pages 69-80
  3. Junfeng Xiao, Shihong Zou, Biao Ren, Shiduan Cheng
   Pages 81-92
  4. Weiwei Wang, Zihua Guo, Xuemin (Sherman) Shen, Changjia Chen, Jun Cai
   Pages 104-114
 5. Session 3A: Data Management

  1. Zhen Xu, Jun Sun, Jun Zhang
   Pages 115-126
  2. Lei Xie, Lijun Chen, Sanglu Lu, Li Xie, Daoxu Chen
   Pages 127-139
  3. Tsang-Yi Wang, Po-Ning Chen, Yunghsiang S. Han, Yung-Ti Wang
   Pages 140-150
  4. Liao Xiangke, Li Shanshan, Zhu Peidong, Peng Shaoliang, Cheng Weifang, Dong Dezhun
   Pages 163-174
  5. Xiwei Zhao, Kami (Sam) Makki, Niki Pissinou
   Pages 175-186
 6. Session 3B: Mobility, Localization and Topology Control

  1. Ing-Chau Chang, Ching-Hsiang Wang, Lin-Huang Chang
   Pages 187-198
  2. Yang Shen, Xianglan Yin, Hua Chen, Wangdong Qi, Hao Dai
   Pages 199-205
  3. Tinku Rasheed, Usman Javaid, Laurent Reynaud, Khaldoun Al Agha
   Pages 206-216
  4. Gong Haigang, Liu Ming, Wang Xiaomin, Chen Lijun, Xie Li
   Pages 217-227
  5. Lin-huang Chang, Jui-jen Lo, Chih-Yu Hsu, Ing-chau Chang
   Pages 228-239
  6. Abdelouahid Derhab, Nadjib Badache, Karim Tari, Sihem Sami
   Pages 240-251
 7. Session 4A: Performance Modeling and Analysis

  1. Anjian Li, Chongxiu Yu, Zhuo Chen, Dongmei Fang
   Pages 264-270
  2. Juan Xu, Yongfa Hong, Changjun Jiang, Lin Chen
   Pages 271-282
  3. ZhenYang Xu, GuangSheng Zhang, Jie Qin, WenHua Dou
   Pages 283-294
  4. Yantao Pan, Wei Peng, Xicheng Lu
   Pages 295-306
 8. Session 4B: MAC

  1. Hung-Jui Wu, Kuochen Wang, Lung-Sheng Lee
   Pages 307-318
  2. Jianlin Mao, Xing Wu, Zhiming Wu, Siping Wang
   Pages 319-328
  3. Chang Wu Yu, Tung-Kuang Wu, Rei-Heng Cheng, Chia Hu Wu
   Pages 329-340
 9. Session 6A: Algorithm and System Design

  1. Dechang Chen, Xilong Mao, Xia Fei, Kai Xing, Fang Liu, Min Song
   Pages 363-370
  2. Jung-Ho Kwon, Byung-Hoon Lee, Jai-Hoon Kim, We-Duke Cho
   Pages 382-393
  3. Luo Shi-zhang, Liao Jian-xin, Zhu Xiao-min
   Pages 404-415
 10. Session 6B: Security

  1. GeMing Xia, ZunGuo Huang, ZhiYing Wang
   Pages 424-434
  2. Scott C. -H. Huang, Shamila Makki, Niki Pissinou
   Pages 435-444
  3. Jian Ren, Lein Harn
   Pages 445-456
  4. Guorui Li, Jingsha He, Yingfang Fu
   Pages 457-466
  5. Cheng Weifang, Liao Xiangke, Shen Changxiang, Li Shanshan, Peng Shaoliang
   Pages 478-489
 11. Session 7A: Broadcast/Multicast Routing

  1. Jianming Zhu, Xujin Chen, Xiaodong Hu
   Pages 490-501
  2. Kui Ren, Kai Zeng, Wenjing Lou, Patrick J. Moran
   Pages 502-514

About these proceedings

Keywords

Multimedia OFDM Routing Scala algorithms cluster computing distributed computing genetic algorithms network computing optimization peer-to-peer systems performance evaluation performance modeling pervasive computing protocols

Editors and affiliations

 • Xiuzhen Cheng
  • 1
 • Wei Li
  • 2
 • Taieb Znati
  • 3
 1. 1.Department of Computer ScienceThe George Washington UniversityWashington DCUSA
 2. 2.School of Information Science and TechnologySun Yat-sen UniversityGuangzhouChina
 3. 3.Computer Science DepartmentUniversity of PittsburghPittsburghUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Electronics
IT & Software
Aerospace
Engineering