Advertisement

Advanced Web and Network Technologies, and Applications

APWeb 2006 International Workshops: XRA, IWSN, MEGA, and ICSE, Harbin, China, January 16-18, 2006. Proceedings

 • Heng Tao Shen
 • Jinbao Li
 • Minglu Li
 • Jun Ni
 • Wei Wang
Conference proceedings APWeb 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3842)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. International Workshop on XML Research and Applications (XRA 2006)

  1. Joseph Fong, Wilfred Ng, San Kuen Cheung, Ivan Au
   Pages 11-18
  2. Ping Yan, Teng Lv
   Pages 29-37
  3. François Bry, Michael Eckert, Paula-Lavinia Pătrânjan
   Pages 38-47
  4. Ya-Hui Chang, Cheng-Ta Lee, Chieh-Chang Luo
   Pages 48-57
  5. Xin Zhan, Jianzhong Li, Hongzhi Wang, Zhenying He
   Pages 68-75
  6. Hong Chen, Xiaoling Wang, Aoying Zhou
   Pages 76-85
  7. Atakan Kurt, Engin Tozal
   Pages 86-96
  8. Hong-Cheu Liu, John Zeleznikow, Hasan M. Jamil
   Pages 97-106
  9. Ouyang Song, Huang Yi
   Pages 112-116
  10. Moad Maghaydah, Mehmet A. Orgun
   Pages 122-126
  11. Qingfeng Wu, Changle Zhou, Chaonan Wang
   Pages 127-131
  12. Tian-yang Lv, Xi-zhe Zhang, Wan-li Zuo, Zheng-xuan Wang
   Pages 137-141
  13. R. Rajugan, Elizabeth Chang, Ling Feng, Tharam S. Dillon
   Pages 142-147
 3. International Workshop on Sensor Networks (IWSN 2006)

  1. Huayi Wu, Xiaohua Jia, Yanxiang He, Chuanhe Huang
   Pages 157-166
  2. Longjiang Guo, Jianzhong Li, Jinbao Li
   Pages 167-175
  3. Wang Lei, Junyi Li, J. M. Yang, Yaping Lin, Jiaguang Sun
   Pages 186-195
  4. Bo Yu, Jianqing Ma, Zhi Wang, Dilin Mao, Chuanshan Gao
   Pages 196-205
  5. Si-Ho Cha, Jongoh Choi, JooSeok Song
   Pages 206-213
  6. Lei Huang, Lei Li, Qiang Tan
   Pages 214-223
  7. Zhi-Ting Lin, Yu-Gui Qu, Li Jing, Bao-Hua Zhao
   Pages 224-230
  8. Le Tian, Dongliang Xie, Lei Zhang, Shiduan Cheng
   Pages 241-248
  9. Guilin Li, Jianzhong Li, Jinbao Li
   Pages 249-256
  10. Julio Barbancho, Carlos León, Javier Molina, Antonio Barbancho
   Pages 271-275
  11. Jaemin Son, Namkoo Ha, Kyungjun Kim, Jeoungpil Ryu, Jeongho Son, Kijun Han
   Pages 276-280
  12. Jianlin Mao, Zhiming Wu, Xing Wu, Siping Wang
   Pages 281-290
  13. Jing Li, Yu Gu, Wei Zhang, Baohua Zhao
   Pages 291-296
  14. Eunhwa Kim, Jeoungpil Ryu, Kijun Han
   Pages 297-305
  15. Jungtae Kim, Sangman Moh, Ilyong Chung, Chansu Yu
   Pages 306-309
  16. Sang Hun Eo, Suraj Pandey, Soon-Young Park, Hae-Young Bae
   Pages 310-314
  17. Hongyang Chen, Deng Ping, Yongjun Xu, Xiaowei Li
   Pages 315-320
  18. Keun-Ho Lee, Sang-Bum Han, Heyi-Sook Suh, Chong-Sun Hwang, SangKeun Lee
   Pages 321-329
  19. Shu Lei, Wang Jin, Xu Hui, Jinsung Cho, Sungyoung Lee
   Pages 330-334
  20. Chow Kin Wah, Qing Li, Weijia Jia
   Pages 345-349
  21. Hoseung Lee, Jeoungpil Ryu, Kyungjun Kim, Kijun Han
   Pages 350-359
  22. Dongkeun Lee, Jaepil Yoo, Keecheon Kim, Kyunglim Kang
   Pages 360-367

Other volumes

 1. 8th Asia-Pacific Web Conference, Harbin, China, January 16-18, 2006. Proceedings
 2. Advanced Web and Network Technologies, and Applications
  APWeb 2006 International Workshops: XRA, IWSN, MEGA, and ICSE, Harbin, China, January 16-18, 2006. Proceedings

About these proceedings

Keywords

Multimedia Performance QoS RFID-based system SQL Simulation Web architecture authentication configuration energy efficiency grid computing location-based services secure sensor networks security self-configuring networks

Editors and affiliations

 • Heng Tao Shen
  • 1
 • Jinbao Li
  • 2
 • Minglu Li
  • 3
 • Jun Ni
  • 4
 • Wei Wang
  • 5
 1. 1.School of Information Technology and Electrical EngineeringThe University of QueenslandBrisbaneAustralia
 2. 2.School of Computer Science and TechnologyHeilongjiang UniversityHarbinChina
 3. 3.Department of Computer Science and EngineeringShanghai Jiatong UniversityShanghaiChina
 4. 4.Department of Computer Science, College of Liberal Arts and ScienceUniversity of IowaIowa CityUSA
 5. 5.UNC Chapel Hill 

Bibliographic information

Industry Sectors
IT & Software