Advertisement

Frontiers of WWW Research and Development - APWeb 2006

8th Asia-Pacific Web Conference, Harbin, China, January 16-18, 2006. Proceedings

 • Xiaofang Zhou
 • Jianzhong Li
 • Heng Tao Shen
 • Masaru Kitsuregawa
 • Yanchun Zhang
Conference proceedings APWeb 2006

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3841)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Papers

 3. Regular Papers

  1. Zhenglu Yang, Yitong Wang, Masaru Kitsuregawa
   Pages 40-52
  2. Yanchang Zhao, Chengqi Zhang, Shichao Zhang, Lianwei Zhao
   Pages 53-62
  3. Milad Shokouhi, Falk Scholer, Justin Zobel
   Pages 63-75
  4. Faliang Huang, Shichao Zhang
   Pages 85-96
  5. Jun Gao, Tengjiao Wang, Dongqing Yang
   Pages 97-108
  6. Haigang Gong, Ming Liu, Yinchi Mao, Lijun Chen, Li Xie
   Pages 109-120
  7. Aiqiang Gao, Dongqing Yang, Shiwei Tang, Ming Zhang
   Pages 121-132
  8. Chunyu Miao, Meilin Shi, Jialie Shen
   Pages 133-144
  9. Wenjun Yang, Juanzi Li, Kehong Wang
   Pages 145-156
  10. Hongjie Sun, Binxing Fang, Hongli Zhang
   Pages 157-165
  11. Shicong Meng, Cong Shi, Dingyi Han, Xing Zhu, Yong Yu
   Pages 189-200
  12. Pavel Dmitriev, Carl Lagoze
   Pages 201-212
  13. Xingjun Zhang, Joshua Zhexue Huang, Depei Qian, Jun Xu, Liping Jing
   Pages 226-237
  14. Sofia Stamou, Alexandros Ntoulas, Vlassis Krikos, Pavlos Kokosis, Dimitris Christodoulakis
   Pages 238-249
  15. Bangyong Liang, Jie Tang, Juanzi Li, Kehong Wang
   Pages 250-262
  16. Hai Yu, Ee-Peng Lim, Jun Zhang
   Pages 263-274
  17. Yanping Yang, Qingping Tan, Yong Xiao, Feng Liu, Jinshan Yu
   Pages 275-284
  18. Shinsuke Nakajima, Junichi Tatemura, Yoshinori Hara, Katsumi Tanaka, Shunsuke Uemura
   Pages 285-296
  19. Qingfeng Chen, Yi-Ping Phoebe Chen, Shichao Zhang, Chengqi Zhang
   Pages 297-306
  20. Hua Wang, Jinli Cao, David Ross
   Pages 307-318
  21. Tao Xie, Chaofeng Sha, Xiaoling Wang, Aoying Zhou
   Pages 319-330
  22. Zhen Wang, Zhongwei Zhang, Yanchun Zhang
   Pages 331-342
  23. Bo Yu, Xiaomei Cao, Peng Han, Dilin Mao, Chuanshan Gao
   Pages 343-354
  24. Naoko Oyama, Yoshifumi Masunaga, Kaoru Tachi
   Pages 355-366
  25. Cong-Le Zhang, Sheng Huang, Gui-Rong Xue, Yong Yu
   Pages 379-390
  26. Ioannis Antonellis, Christos Bouras, Vassilis Poulopoulos
   Pages 391-401
  27. Louis Yu, Kin Fun Li, Eric G. Manning
   Pages 402-413
  28. Dongsoo Han, Sungdoke Lee, Inyoung Ko
   Pages 414-424
  29. Jie Zhang, Miao Xiong, Yong Yu
   Pages 437-448
  30. Minh Hong Tran, Yun Yang, Gitesh K. Raikundalia
   Pages 461-473
  31. Jue Wang, Zhiwei Li, Jinyi Yao, Zengqi Sun, Mingjing Li, Wei-ying Ma
   Pages 474-485
  32. Takahiro Kawashige, Satoshi Oyama, Hiroaki Ohshima, Katsumi Tanaka
   Pages 486-497
  33. Kuo Zhang, Jie Tang, MingCai Hong, JuanZi Li, Wei Wei
   Pages 498-510
  34. Yuxin Mao, Zhaohui Wu, Huajun Chen, Xiaoqing Zheng
   Pages 544-555
  35. Chunhong Li, Guofu Feng, Wenzhong Li, Tiecheng Gu, Sanglu Lu, Daoxu Chen
   Pages 556-567

Other volumes

 1. Frontiers of WWW Research and Development - APWeb 2006
  8th Asia-Pacific Web Conference, Harbin, China, January 16-18, 2006. Proceedings
 2. APWeb 2006 International Workshops: XRA, IWSN, MEGA, and ICSE, Harbin, China, January 16-18, 2006. Proceedings

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 8th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2006, held in Harbin, China in January 2006.

The 56 revised full papers and 42 revised short papers presented together with 4 invited keynote papers, 6 industry papers, 19 demo papers, and 11 special papers on ICT advances for water resources management were carefully reviewed and selected from 413 submissions. The papers cover all current issues on WWW-related technologies and new advanced applications for researchers and practitioners from both academic and industry.

Keywords

3D DOM Performance QoS Web caching Web computing Web informat data semantics e-commerce identity knowledge discovery optimization privacy security sensor networks

Editors and affiliations

 • Xiaofang Zhou
  • 1
 • Jianzhong Li
  • 2
 • Heng Tao Shen
  • 3
 • Masaru Kitsuregawa
  • 4
 • Yanchun Zhang
  • 5
 1. 1.School of ITEEThe University of QueenslandAustralia
 2. 2.School of Computer Science and TechnologyHeilongjiang UniversityChina
 3. 3.School of Information Technology and Electrical EngineeringThe University of QueenslandBrisbaneAustralia
 4. 4.Institute of Industrial ScienceThe University of TokyoTokyoJapan
 5. 5.Victoria UniversityAustralia

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Automotive
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering