Advertisement

© 2005

Advances in Computer Science – ASIAN 2005. Data Management on the Web

10th Asian Computing Science Conference, Kunming, China, December 7-9, 2005. Proceedings

 • Stéphane Grumbach
 • Liying Sui
 • Victor Vianu
Conference proceedings ASIAN 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3818)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Invited Contributions

  1. Prabhakar Raghavan
   Pages 19-21
  2. Mariano P. Consens, Ricardo Baeza-Yates
   Pages 22-27
 3. Regular Contributions

  1. Security and Privacy

   1. Gerome Miklau, Dan Suciu
    Pages 28-48
  2. Semantic Web and Data Integration

   1. Bodo Hüsemann, Gottfried Vossen
    Pages 49-63
   2. Junfeng Man, Aimin Yang, Xingming Sun
    Pages 64-78
   3. Dongkyu Kim, Sang-goo Lee, Junho Shim, Jonghoon Chun, Zoonky Lee, Heungsun Park
    Pages 79-89
   4. Zhi Zhang, Haoyang Che, Pengfei Shi, Yong Sun, Jun Gu
    Pages 90-103
  3. Peer-to-Peer Data Management

   1. Yanhua Wu, Yunze Cai, Xiaoming Xu
    Pages 104-112
   2. Junhu Zhang, Dongqing Yang, Shiwei Tang
    Pages 113-126
   3. Qian Zhang, Yu Sun, Xia Zhang, Xuezhi Wen, Zheng Liu
    Pages 127-135
  4. Web Services and Electronic Commerce

   1. Yichun Liu, Jianming Fu, Huanguo Zhang
    Pages 136-145
   2. Akiyoshi Sugiki, Kenji Kono, Hideya Iwasaki
    Pages 146-159
   3. Elvis Wai Chung Leung, Qing Li, Yueting Zhuang
    Pages 160-171
  5. Data Mining and Search

   1. Fei Shi, Ahmad AlShibli
    Pages 172-181
   2. Xiujuan Xu, Lifeng Jia, Zhe Wang, Chunguang Zhou
    Pages 182-192
  6. XML

   1. Changxuan Wan, Xiping Liu, Dahai Lin
    Pages 193-207
   2. Hongzhi Wang, Wei Wang, Jianzhong Li, Xuemin Lin, Reymond Wong
    Pages 208-222

About these proceedings

Keywords

Extensible Markup Language (XML) XML computer computer science data mining electronic commerce semantic web

Editors and affiliations

 • Stéphane Grumbach
  • 1
 • Liying Sui
  • 2
 • Victor Vianu
  • 3
 1. 1.INRIA-LIAMA Institute of AutomationBeijingChina
 2. 2.Computer Science and Engineering Department, San DiegoUniversity of CaliforniaLa JollaUSA
 3. 3.UC San DiegoUSA

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Engineering
Finance, Business & Banking
Electronics