Advertisement

Parallel and Distributed Processing and Applications - ISPA 2005 Workshops

ISPA 2005 International Workshops, AEPP, ASTD, BIOS, GCIC, IADS, MASN, SGCA, and WISA, Nanjing, China, November 2-5, 2005. Proceedings

 • Guihai Chen
 • Yi Pan
 • Minyi Guo
 • Jian Lu
Conference proceedings ISPA 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3759)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Workshop 1: International Workshop on Applications and Economics of Peer-to-Peer Systems (AEPP 2005)

  1. Sanfeng Zhang, Guoxin Wu, Gang Chen, Libo Xu
   Pages 9-16
  2. Hanyu Liu, Yu Peng, Mao Yang, Yafei Dai
   Pages 27-34
  3. Liu Fang, Rao Ruonan
   Pages 35-44
  4. Dario Catalano, Giancarlo Ruffo, Rossano Schifanella
   Pages 54-63
  5. Jun Li, Xun Kang
   Pages 64-73
  6. Qiang Ding, Ke Xu, Hui-shan Liu
   Pages 74-81
  7. Gayatri Swamynathan, Ben Y. Zhao, Kevin C. Almeroth
   Pages 82-90
 3. Workshop 2: International Workshop on Advanced Storage Technology and Autonomic Distributed Data (ASTD 2005)

  1. Hongcan Zhang, Jiwu Shu, Wei Xue, Dingxing Wang
   Pages 91-100
  2. Tao Cai, ShiGuang Ju, JuenJie Zhao, DeJiao Niu
   Pages 111-119
  3. Xiangguo Li, JianHua Yang, Zhaohui Wu
   Pages 130-139
  4. ChangSheng Xie, Zhen Zhao, Jian Liu, Wei Wu
   Pages 140-148
  5. Bigang Li, Jiwu Shu, Fei Mu, Weimin Zheng
   Pages 149-158
 4. Workshop 3: International Workshop on Bioinformatics (BIOS 2005)

  1. Roy Varshavsky, Michal Linial, David Horn
   Pages 159-167
  2. Xiaohua Xu, Ling Chen, Ping He
   Pages 168-175
  3. Ling Chen, Chen Juan, Yi Pan
   Pages 176-185
  4. David B. Bracewell, Scott Russell, Annie S. Wu
   Pages 186-195
  5. Chengyong Yang, Erliang Zeng, Tao Li, Giri Narasimhan
   Pages 196-202
  6. Jieyue He, Hae-Jin Hu, Robert Harrison, Phang C. Tai, Yisheng Dong, Yi Pan
   Pages 203-212
  7. Budi Taruna Ongkowijaya, Shilin Ding, Xiaoyan Zhu
   Pages 213-222
 5. Workshop 4: International Workshop on Grid Computing in China (GCIC 2005)

  1. Hai Jin, Chuanjiang Yi, Song Wu, Li Qi, Deqing Zou
   Pages 223-231
  2. Yongwei Wu, Song Wu, Huashan Yu, Chunming Hu
   Pages 232-240
  3. Xingwei Wang, Nan Jiang, Jialin Wang, Min Huang
   Pages 241-248
  4. Xiaoshe Dong, Yinfeng Wang, Xiuqiang He, Hua Guo, Fang Zheng, Weiguo Wu
   Pages 249-256
  5. Shoubin Dong, Pengfei Liu, Yicheng Cao, Zhengping Du
   Pages 257-266
  6. Xiangxu Meng, Shijun Liu, Rui Wang, Chenglei Yang, Hai Guo
   Pages 267-275
  7. Junzhou Luo, Aibo Song, Ye Zhu, Xiaopeng Wang, Teng Ma, Zhiang Wu et al.
   Pages 276-285
  8. Xiaowu Chen, Xixi Luo, Zhangsheng Pan, Qinping Zhao
   Pages 286-296
  9. Weimin Zheng, Meizhi Hu, Lin Liu, Yongwei Wu, Jing Tie
   Pages 297-304
  10. Minglu Li, Chuliang Weng, Xinda Lu, Yong Yin, Qianni Deng
   Pages 305-314
 6. Workshop 5: International Workshop on Information Assurance in Distributed Systems (IADS 2005)

  1. Ming-wen Wang, Qing-xin Zhu, Li Qing
   Pages 315-322
  2. Yuan Zhou, Zhenfu Cao, Zhenchuan Chai
   Pages 332-341
  3. Zhenchuan Chai, Zhenfu Cao, Yuan Zhou
   Pages 350-358
  4. Jing Xu, Zhenfeng Zhang, Dengguo Feng
   Pages 359-367
  5. Zhenfeng Zhang, Dengguo Feng
   Pages 368-377
  6. Liwu Zhang, Dengguo Feng
   Pages 378-386
  7. Zheng Qin, Na Li, Da-fang Zhang, Nai-Zheng Bian
   Pages 387-396
 7. Workshop 6: International Workshop on Mobile Ad-Hoc and Ubiquitous Sensor Networks (MASN 2005)

  1. Peng Han, Haiguang Cheng, Bo Yu, Dan Xu, Chuanshan Gao
   Pages 403-411
  2. Amer Filipovic, Amitava Datta, Chris McDonald
   Pages 422-433
  3. Kennie H. Jones, Kenneth N. Lodding, Stephan Olariu, Larry Wilson, Chunsheng Xin
   Pages 434-443
  4. Xun-Xue Cui, Zhan Zhao, Qing Tao
   Pages 444-453

Other volumes

 1. Third International Symposium, ISPA 2005, Nanjing, China, November 2-5, 2005. Proceedings
 2. Parallel and Distributed Processing and Applications - ISPA 2005 Workshops
  ISPA 2005 International Workshops, AEPP, ASTD, BIOS, GCIC, IADS, MASN, SGCA, and WISA, Nanjing, China, November 2-5, 2005. Proceedings

About these proceedings

Keywords

Annotation OWL Scheme Signatur Workflow Management XML ad-hoc networks automata caching data mining distributed algorithms distributed systems grid computing mobile systems network computing

Editors and affiliations

 • Guihai Chen
  • 1
 • Yi Pan
  • 2
 • Minyi Guo
  • 3
 • Jian Lu
  • 4
 1. 1.State Key Laboratory for Novel Software TechnologyNanjing UniversityNanjingChina
 2. 2.Dept. of CSGeorgia State UniversityAtlantaUSA
 3. 3.Department of Computer Science and EngineeringShanghai Jiao Tong UniversityShanghaiChina
 4. 4.Department of Computer ScienceUniversity of Virginia 

Bibliographic information

Industry Sectors
Electronics
IT & Software
Telecommunications
Engineering
Energy, Utilities & Environment
Aerospace