Advertisement

Advances in Natural Computation

First International Conference, ICNC 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part III

 • Lipo Wang
 • Ke Chen
 • Yew Soon Ong
Conference proceedings ICNC 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3612)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Evolutionary Methodology

  1. Chao-Fu Hong, Hsiao-Fang Yang, Mu-Hua Lin
   Pages 11-21
  2. Honggang Wang, Jianchao Zeng, Yubin Xu
   Pages 22-27
  3. Qing-Guo Zhang, Hua-Yong Liu, Wei Zhang, Ya-Jun Guo
   Pages 28-36
  4. Zhengyu Zhu, Qihong Xie, Xinghuan Chen, Qingsheng Zhu
   Pages 57-67
  5. Xu-yong Li, Jin-hua Zheng, Juan Xue
   Pages 68-73
  6. Chao-Xue Wang, Du-Wu Cui, Lei Wang, Zhu-Rong Wang
   Pages 86-92
  7. Yu Sun, Chun-lian Li, Ai-guo Wang, Jia Zhu, Xi-cheng Wang
   Pages 93-101
  8. Han Huang, Xiaowei Yang, Zhifeng Hao, Chunguo Wu, Yanchun Liang, Xi Zhao
   Pages 137-140
  9. Francesco Pappalardo
   Pages 161-170
  10. Yici Cai, Bin Liu, Xiong Yan, Qiang Zhou, Xianlong Hong
   Pages 181-184
  11. Jing Peng, Chang-jie Tang, Jing Zhang, Chang-an Yuan
   Pages 194-204
  12. Pei-Chann Chang, Yen-Wen Wang, Ching-Jung Ting, Chien-Yuan Lai, Chen-Hao Liu
   Pages 205-214
  13. Ying Li, Yanning Zhang, Yinglei Cheng, Xiaoyue Jiang, Rongchun Zhao
   Pages 215-218
  14. Yongpan Liu, Huazhong Yang, Rong Luo, Hui Wang
   Pages 219-224
  15. Alberto Bertoni, Paola Campadelli, Roberto Posenato
   Pages 235-244
  16. Eduardo R. Hruschka, Estevam R. Hruschka Jr., Nelson F. F. Ebecken
   Pages 245-254
  17. Wanping Huang, Lifang Zhou, Jixin Qian, Longhua Ma
   Pages 289-298
  18. Jihui Zhang, Junqin Xu
   Pages 299-308
  19. Jiang Zhang, Xuewei Li
   Pages 309-312
  20. Gustavo Maia de Almeida, Valceres Vieira Rocha e Silva, Erivelton Geraldo Nepomuceno, Ryuichi Yokoyama
   Pages 313-322
  21. Chuanhuan Yin, Shengfeng Tian, Houkuan Huang, Jun He
   Pages 323-331
  22. Jinming Wan, Yadong Wu, Hongwei Dai
   Pages 332-336
  23. M. Rajaram Narayanan, S. Gowri, S. Ravi
   Pages 361-365
  24. Weicai Zhong, Jing Liu, Licheng Jiao
   Pages 366-373
  25. Xiaoyang Zhou, Li Feng, Xiuming Dong, Jincheng Shang
   Pages 374-383
  26. Bin Lu, Licheng Jiao, Haifeng Du, Maoguo Gong
   Pages 399-408
  27. Yeboon Yun, Min Yoon, Hirotaka Nakayama
   Pages 409-416

Other volumes

 1. First International Conference, ICNC 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part I
 2. First International Conference, ICNC 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part II
 3. Advances in Natural Computation
  First International Conference, ICNC 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part III

About these proceedings

Keywords

DNA computing algorithms artificial intelligence bioinformatics cognition evolution expert system knowledge knowledge discovery learning neural network pattern recognition robot robotics swarm intelligence

Editors and affiliations

 • Lipo Wang
  • 1
 • Ke Chen
  • 2
 • Yew Soon Ong
  • 3
 1. 1.School of Electrical and Electronic EngineeringNanyang Technological UniversitySingapore
 2. 2.School of SoftwareSun Yat-Sen UniversityGuangzhouChina
 3. 3.School of Computer EngineeringNanyang Technological UniversitySingapore

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering