Advertisement

Advances in Natural Computation

First International Conference, ICNC 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part II

 • Lipo Wang
 • Ke Chen
 • Yew Soon Ong
Conference proceedings ICNC 2005

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 3611)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Neural Network Applications: Pattern Recognition and Diagnostics

  1. Yi Sun, Yan Wang, Yinghao He, Yong Hua
   Pages 12-20
  2. AnFei Liu, BiCheng Li, Gang Chen, Xianfei Zhang
   Pages 37-42
  3. Min Hyuk Chang, Jae Young Pyun, Muhammad Bilal Ahmad, Jong Hoon Chun, Jong An Park
   Pages 43-50
  4. Wu-Jun Li, Bin Luo, Chong-Jun Wang, Xiang-Ping Zhong, Zhao-Qian Chen
   Pages 55-64
  5. En Zhu, Jianping Yin, Chunfeng Hu, Guomin Zhang
   Pages 65-70
  6. Yunhui He, Li Zhao, Cairong Zou
   Pages 71-74
  7. Dong Liu, Yinggan Tang, Xinping Guan
   Pages 75-80
  8. Chang-Hyun Park, Kwang-Sub Byun, Kwee-Bo Sim
   Pages 85-88
  9. Hai-Hua Gao, Hui-Hua Yang, Xing-Yu Wang
   Pages 89-94
  10. Vo Dinh Minh Nhat, Sungyoung Lee
   Pages 101-104
  11. Jingxin Dong, Jianping Wu, Yuanfeng Zhou
   Pages 105-108
  12. Jo Nam Jung, Mi Young Nam, Phill Kyu Rhee
   Pages 109-118
  13. Yunfeng Li, Zongying Ou, Guoqiang Wang
   Pages 119-122
  14. Yi Fang, Chen Pan, Li Liu
   Pages 135-138
  15. Fen Xiao, Xieping Gao, Chunhong Cao, Jun Zhang
   Pages 139-146
  16. Iñigo Monedero, Carlos León, Jorge Ropero, José Manuel Elena, Juan C. Montaño
   Pages 147-154
  17. Zhonghui Hu, Yunze Cai, Ye Li, Yuangui Li, Xiaoming Xu
   Pages 175-184
 3. Neural Network Applications: Robotics and Intelligent Control

  1. Xihuai Wang, Jianmei Xiao
   Pages 196-203
  2. Hongbo Zhang, Libo Zeng, Hengyu Ke, Hong Zheng, Qiongshui Wu
   Pages 210-213
  3. Hui Yang, Chunyan Yang, Chonghui Song, Tianyou Chai
   Pages 214-223
  4. Hwan-Seok Yang, Jong-Min Kim, Seoung-Kyu Park
   Pages 224-233
  5. Tingliang Hu, Jihong Zhu, Chunhua Hu, Zengqi Sun
   Pages 234-241
  6. Zhe Tang, Changjiu Zhou, Zengqi Sun
   Pages 252-261
  7. D. Bi, G. L. Wang, J. Zhang, Q. Xue
   Pages 266-269
  8. Kiyotoshi Matsuoka, Norifumi Ohyama, Atsushi Watanabe, Masataka Ooshima
   Pages 274-282
  9. Yuan Kang, Ming-Hui Chu, Yuan-Liang Liu, Chuan-Wei Chang, Shu-Yen Chien
   Pages 296-305
 4. Neural Network Applications: Signal Processing and Multi-media

Other volumes

 1. First International Conference, ICNC 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part I
 2. Advances in Natural Computation
  First International Conference, ICNC 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part II
 3. First International Conference, ICNC 2005, Changsha, China, August 27-29, 2005, Proceedings, Part III

About these proceedings

Keywords

DNA computing algorithms artificial intelligence bioinformatics cognition evolution expert system knowledge knowledge discovery learning neural network pattern recognition robot robotics swarm intelligence

Editors and affiliations

 • Lipo Wang
  • 1
 • Ke Chen
  • 2
 • Yew Soon Ong
  • 3
 1. 1.School of Electrical and Electronic EngineeringNanyang Technological UniversitySingapore
 2. 2.School of SoftwareSun Yat-Sen UniversityGuangzhouChina
 3. 3.School of Computer EngineeringNanyang Technological UniversitySingapore

Bibliographic information

Industry Sectors
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
IT & Software
Telecommunications
Law
Consumer Packaged Goods
Pharma
Materials & Steel
Finance, Business & Banking
Electronics
Energy, Utilities & Environment
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences
Engineering