Advertisement

Russian Engineering Research

, Volume 39, Issue 2, pp 154–157 | Cite as

Self-Programming of the Tool Trajectory in CNC Lathes

 • V. A. Timiryazev
 • M. Z. KhostikoevEmail author
 • V. N. Konoplev
 • A. V. Vetyugov
Article
 • 1 Downloads

Abstract

Methods of self-programming of the tool trajectory in CNC lathes are considered for the example of turning. By adaptive control, the longitudinal supply is regulated in accordance with the load that acts in cutting.

Keywords:

self-programming tool trajectory adaptive control turning standard cycles control software programming tool supply margin passes 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Timiryazev, V.A., Skhirtladze, A.G., Melent’ev, G.A., and Shebashev, V.E., Programmirovanie operatsii mekhanoobrabotki detalei mashin s ChPU i obrabatyvayushchikh tsentrakh. Uchebnik dlya vuzov (Programming of Mechanical Operations of Machine Parts on CNC Mahcines and Machining Centers: Manual for Higher Education Institutions), Timiryazev, V.A., Ed., Yoshkar-Ola: Povolzhsk. Gos. Tekhnol. Univ., 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Timiryazev, V.A., Khostikoev, M.Z., and Skhirtladze, A.G., Osnovy tekhnologii mashinostroeniya: Uchebnik dlya vuzov (Fundamentals of Machine Engineering: Manual for Higher Education Institutions), Moscow: Neft’ i Gaz, 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Timiryazev, V.A., Skhirtladze, A.G., Solnyshkin, N.P., et al., Proektirovanie tekhnologicheskikh protsessov mashinostroitel’nykh proizvodstv: Uchebnik dlya vuzov (Design of Technological Processes of Machine Engineering Industry: Manual for Higher Education Institutions), St. Petersburg: Lan’, 2014.Google Scholar
 4. 4.
  Khostikoev, M.Z. and Tyulina, N.V., Comparison of statistical methods for calculation of machining allowances, Gorn. Inf.-Anal. Byull., 2012, no. 12, pp. 115–116.Google Scholar
 5. 5.
  Solomentsev, Yu.M., Mitrofanov, V.G., Timiryazev, V.A., et al., Adaptivnoe upravlenie tekhnologicheskimi protsessami na metallorezhushchikh stankakh: Monografiya (Adaptive Control of Technological Processes on Metal-Cutting Machines: Monograph), Moscow: Mashinostroenie, 1980.Google Scholar
 6. 6.
  Timiryazev, V.A., Kutin, A.A., and Gololobova, A.A., Upravlenie tochnost’yu i proizvoditel’nost’yu protsessom mekhanoobrabotki na mnogotselevykh stankakh s ChPU: Monografiya (Control of Accuracy and Performance of Mechanical Processing on Multipurpose CNC Machines: Monograph), Moscow: Mosk. Gos. Tekh. Univ., Stankin, 2013.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 • V. A. Timiryazev
  • 1
 • M. Z. Khostikoev
  • 2
  Email author
 • V. N. Konoplev
  • 3
 • A. V. Vetyugov
  • 3
 1. 1.Stankin Moscow State Technical UniversityMoscowRussia
 2. 2.Gubkin Russian State University of Petroleum and GasMoscowRussia
 3. 3.Russian University of People’s FriendshipMoscowRussia

Personalised recommendations