Advertisement

Cereal Research Communications

, Volume 34, Issue 4, pp 1275–1282 | Cite as

Reaction of winter wheat cultivars registered in the Czech Republic to common bunt Tilletia tritici (Bjerk.) Wint. and T. laevis Kühn

 • V. DumalasováEmail author
 • P. Bartoš
Article

Summary

Results of the tests for bunt resistance of the cultivars registered in the Czech Republic and older Czech and Slovak cultivars carried out from 1988 to 2005 are presented. In most experiments mixture of samples of T. tritici and T. laevis from different locations was applied for inoculation. In 1995 samples of above mentioned species were used separately. Of the older Czech and Slovak cultivars Roxana, Dobrovická přesívka, Hela, Mara and Vala showed high to medium resistance. Of the registered cultivars the highest resistance was displayed by the German cv. Globus and Danish cv. Bill, followed by the Czech cv. Niagara. Ranking of cultivars tested in 2004 and 2005 varied, except the most resistant cultivars Globus, Bill and Niagara.

Index words

Tilletia tritici Tilletia laevis bunt winter wheat resistance 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bareš I. (1966): Příspěvek k odrůdové odolnosti ozimých pšenic proti sněti mazlavé pšeničné (Tilletia caries /De Cand./ Tul.) při umělých infekcích. (Contribution to the variety resistance of winter wheat varieties to common bunt of wheat (Tilletia caries/De Cand./ Tul.) after artificial infection). Genetika a Šlechtění 2(XXXIX): 23–50.Google Scholar
 2. Bareš I. (1984): Studium, tvorba a využití genových zdrojů rodu Triticum L.. (Study, development and utilization of genetic resources of the genus Triticum L.). DrSc Thesis, Research Institute of Crop Production, Praha-Ruzyně: 254–256.Google Scholar
 3. Benada J., Milotová J., Pospíšil A. (1995): Odrůdová citlivost pšenice vůči sněti mazlavé a ječmene vůči pruhovitosti a prašné sněti. (Varietal sensitivity to common bunt in wheat and to stripe disease and loose smut in barley). Rostlinná Výroba 41: 185–188.Google Scholar
 4. Blažková V., Bartoš P. (1995): Odolnost českých a slovenských odrůd pšenice ozimé k sněti mazlavé a sněti hladké. (Resistance of Czech and Slovak Winter Wheat Cultivars to Tilletia caries (DC.) Tul. and Tilletia laevis Kühn). Genetika a Šlechtění 31(4): 267–276.Google Scholar
 5. Blažková V., Bartoš P. (1997): Reaction of winter wheat cultivars registered in the Czech Republic to common bunt (Tilletia tritici (Bjerk.) Wint. and T. laevis Kühn) and sources of resistance. Cereal Research Communications 25: 985–992.Google Scholar
 6. Borum F. (2001): Danish wheat pool. In: The World Wheat Book, Lavosier, Paris: 243–256. Cit. after Fischer, Schön, Miedaner (2002).Google Scholar
 7. Fadrhons J. (1955): Šlechtění pšenice na odolnost proti sněti mazlavé. (Wheat breeding for resistance to common bunt). Rostlinná Výroba 28: 1–10.Google Scholar
 8. Fischer K., Schön C.C., Miedaner T. (2002): Chancen der Resistenzzüchtung gegen Brandpilze bei Weizen für den ökologischen Pflanzenbau. Universität Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim, pp.73.Google Scholar
 9. Horáková V., Beneš F., Mezlík T. (2005): Přehledy odrůd 2005: obilniny a hrách. (Variety survey: cereals and peas). Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno.Google Scholar
 10. Huszár J. (1992): Reakcia pšenice k hubám rodu Tilletia a biologická účinnost’ chemických moridiel voči T. laevis Kühn a Blumeria graminis (DC.) Speer. (Wheat reaction to Tilletia species and biological efficiency of chemical seed dressing to control T. laevis Kühn and Blumeria graminis (DC.) Speer). Ochrana Rostlin 28(4): 61–68.Google Scholar
 11. Paulech P., Paulech C. (1993): Resistance of our winter wheat sortiment to the fungus Tilletia caries /DC./ Tul. Poĺnohospodárstvo 39(6): 484–487.Google Scholar
 12. Polišenská J., Pospíšil A., Benada J. (1998): Effect of sowing date on common bunt (Tilletia caries) infection in winter wheat at lower inoculum rates. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 105(3): 295–305.Google Scholar
 13. Pospíšil A., Polišenská J., Benada J. (1997): Varietal sensitivity of winter and spring wheat to common bunt. In: ANNP — Cinquième conférence internationale sur les maladies des plantes, Tours, 3–5 Décembre 1997, p. 139–146.Google Scholar
 14. Váňová M., Matušinsky P., Benada J. (2006): Survey of incidence of bunts (Tilletia caries and Tilletia controversa) in Czech Republic and susceptibility of winter wheat cultivars. Plant Protection Science 42: 21–25.CrossRefGoogle Scholar
 15. Wächter R., Wolf G., Koch E. (2005): Charakterisierung der Resistenz von Winterweizensorten gegenüber Steinbrand (Tilletia caries). In: 8. Wissenschaftstagung Őkologischer Landbau, Kassel, 1.–4. März 2005, 121–124.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó, Budapest 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.Research Institute of Crop ProductionPraha-RuzyněCzech Republic

Personalised recommendations