Advertisement

Acta Biologica Hungarica

, Volume 61, Supplement 1, pp 20–24 | Cite as

Importance of the Hungarian Phytosociological School established at the University of Debrecen in development of current field botany

 • A. BorhidiEmail author
 • Éva Salamon-Albert
Article

Abstract

The paper gives a short panoramic historical survey about the main activities of the Hungarian phytosociology, their chief protagonists, the fundamental role of professor Rezső Soó in the creation and development of the phytosociological school of Debrecen established by him in the Botanical Department of the University of Debrecen, which is celebrating the 80 anniversary of its existence and has played a determinant role in the Hungarian botany.

Keywords

Hungarian botany phytosociological school Rezső Soó science-history University of Debrecen 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Balázs, F. (1999) Kolozsvárott (1940–1944). In: Szabó, T. A., Felföldy, L., Balázs, F., Borhidi, A., Simon, T. (eds) Soó Rezső (1903–1980). Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. Akadémiai Műhely: Emlékbeszédek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 11–15.Google Scholar
 2. 2.
  Borhidi, A. (1999) Remények és csalódások (1940–1944). A pesti évek (1953–1977). In: Szabó, T. A., Felföldy, L., Balázs, F., Borhidi, A., Simon, T. (eds) Soó Rezső (1903–1980). Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. Akadémiai Műhely: Emlékbeszédek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 15–16, 22–31.Google Scholar
 3. 3.
  Borhidi, A. (2000) Soó Rezső. Tilia 8, 66–72.Google Scholar
 4. 4.
  Felföldy, L. (1999) Debrecenben (1929–1940). In: Szabó, T. A., Felföldy, L., Balázs, F., Borhidi, A., Simon, T. (eds) Soó Rezső (1903–1980). Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. Akadémiai Műhely: Emlékbeszédek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 7–10.Google Scholar
 5. 5.
  Felföldy, L. (2000) Soó Rezső. Tilia 8, 73–110.Google Scholar
 6. 6.
  Juhász-Nagy, P. (1993) Soó Rezsőről–őszintén. In: Természet és ember. Kis változatok egy nagy témára. Gondolat, Budapest, pp. 162–172.Google Scholar
 7. 7.
  Keller, G., Soó, R. (1930–1940). Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Bd. II. Dahlem bei Berlin, 472 pp.Google Scholar
 8. 8.
  Kevey, B. (2008) Magyarország erdőtársulásai. Tilia 14, 1–490.Google Scholar
 9. 9.
  Molnár, Zs., Bartha, S., Seregélyes, T., Illyés, E., Botta-Dukát, Z., Timár, G., Horváth, F., Révész, A., Kun, A., Bölöni, J., Bíró, M., Bodonczi, L. Deák, J. A., Fogarasi, P., Horváth, A., Isépy, I., Karas, L., Kecskés, F., Molnár, Cs., Ortmanné, Ajkai, A., Rév, Sz. (2007) A grid-based, satellite-image supported multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobot. 42, 225–247.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Simon, T. (1999) Debrecentől Budapestig (1945–1953). In: Szabó, T. A., Felföldy, L., Balázs, F., Borhidi, A., Simon, T. (eds) Soó Rezső (1903–1980). Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. Akadémiai Műhely: Emlékbeszédek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 16–21.Google Scholar
 11. 11.
  Simon, T. (2003) Rezső Soó the prominent Hungarian scientist of twentieth century was born 100 years ago (1903–1980). Száz éve született Soó Rezső a huszadik század kiemelkedő magyar tudósa. Kanitzia 11, 7–14.Google Scholar
 12. 12.
  Soó, R. (1926) Systematische Monographie der Gattung Melampyrum L. I. Feddes Repert. 23, 895–912.Google Scholar
 13. 13.
  Soó, R. (1926) Die Entstehung der ungarischen Puszta. Ungarische Jahrbücher 6, 258–276.Google Scholar
 14. 14.
  Soó, R. (1927) Systematische Monographie der Gattung Melampyrum L. II. Feddes Repert. (1926) 23, 945–957.Google Scholar
 15. 15.
  Soó, R. (1927) Systematische Monographie der Gattung Melampyrum L. III. Feddes Repert. 24, 47–113.Google Scholar
 16. 16.
  Soó, R. (1927) Geobotanische Monographie von Kolozsvár (Klausenburg). Studium Könyvkiadó, Budapest, 151 pp.Google Scholar
 17. 17.
  Soó, R. (1927) Zur nomenklatur und Methodologie der Pflanzensoziologie. Forschungsarbeiten der Mitglieder des Ungarischen Instituts und des Collegium Hungaricum in Berlin 1927, 234–252.Google Scholar
 18. 18.
  Soó, R. (1930) Über Probleme, Richtungen und Literatur der modernen Geobotanik. Die Pflanzensoziologie in Ungarn. Magy. Biol. Kut. Int. Munkái 3, 1–51.Google Scholar
 19. 19.
  Soó, R. (1942) A magyar növényföldrajz és flórakutatás utóbbi évtizedei. (The last decades of the Hungarian plant geography and floristic research activity.) Bot. Közlem. 39, 9–23.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó, Budapest 2010

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Systematic Botany and GeobotanyUniversity of PécsPécsHungary

Personalised recommendations