Advertisement

Acta Parasitologica

, Volume 60, Issue 1, pp 99–104 | Cite as

Risk of human toxocarosis in Poland due to Toxocara infection of dogs and cats

 • Jakub GaworEmail author
 • Anna Borecka
 • Magdalena Marczyńska
 • Sabina Dobosz
 • Hanna Żarnowska-Prymek
Article

Abstract

The purpose of this paper was to present the current data on the risk of toxocarosis in humans in Poland and to give an overview of the clinical and diagnostic aspects of the disease. The number of reported clinical cases of Toxocara infection in children in Poland in medical literature has increased recently. The results of field surveys aimed to evaluate the soil contamination with geohelminth eggs conducted during the last few years showed that Toxocara is the most common zoonotic agent in urban public sites and in rural settlements. The questionnaire revealed rural inhabitants’ low awareness of zoonotic parasite threats to humans. In particular parents should be advised as to what proper preventive measures to undertake to eliminate the toxocarosis risk factors for children in rural environment. Prevention of initial environment contamination with Toxocara canis and T. cati eggs, which includes proper treatment regimes to eliminate patent infections in dogs and cats and preventing pets from defecating in public areas and private households is vital. To provide the public with suitably presented information as well as pet owners with uniform recommendations, a close collaboration between veterinary and public health professionals is crucial.

Keywords

Toxocarosis epidemiology serology environmental contamination dog cat 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Beaver P.C., Snyder C.H., Carrera G.M., Dent J.H., Lafferty J.W. 1952. Chronic eosinophilia due to visceral larva migrans. Pediatrics, 9, 7PubMedGoogle Scholar
 2. Błaszkowska J., Wójcik A., Kurnatowski P., Szwabe K. 2013. Geohelminth egg contamination of children’s play areas in the city of Łódź (Poland). Veterinary Parasitology, 192, 228–233CrossRefGoogle Scholar
 3. Borecka A. 2005. Prevalence of intestinal nematodes of dogs in the Warsaw area, Poland. Helminthologia, 42, 35–39Google Scholar
 4. Borecka A., Gawor J., Niedworok M., Sordyl B. 2010. Occurrence of Toxocara spp. eggs in household environment of children with diagnosed toxocarosis in Łódź voivodeship. Wiadomosci Parazytolologiczne, 56, 141–144Google Scholar
 5. Cielecka B., Majda-Stanislawska E., Kuszewski W. 2003. Częstość występowania inwazji Toxocara u dzieci w regionie łódzkim i jej znaczenie kliniczne. Materialy Sympozjum “Parazytozyproblemy kliniczne”, Białystok, 06.06.2003. 62–63Google Scholar
 6. Deplazes P., van Knappen F., Schweiger A., Overgaauw P.A.M. 2011. Role of pet dogs and cats in the transmission of helmintic zoonoses in Europe, with focus on echinococcosis and toxocarosis. Veteary Parasitology, 182, 41–53CrossRefGoogle Scholar
 7. Dobosz S., Marczyńska M., Popielska J., Żarnowska-Prymek H. 2007. Reasons for searching for Toxocara infection and clinical manifestations of paediatric toxocarosis in Poland. Pediatria Współczesna Gastroenterologia Hepatolologia i Żywienie Dziecka, 9, 247–250Google Scholar
 8. Fillaux J., Magnaval J.F. 2013. Laboratory diagnosis of human toxocarosis. Veterinary Parasitology, 193, 327–336CrossRefGoogle Scholar
 9. Fillaux J., Santillan G., Magnaval J.F., Jensen O., Larrieu E., Sobrino-Becaria C.D. 2007. Epidemiology of toxocarosis in a steppe environment: the Patagonia study. American Journal Tropical Medicine and Hygiene, 76, 1144–1147CrossRefGoogle Scholar
 10. Fisher M. 2003. Toxocara cati: an underestimated zoonotic agent. Trends in Parasitology, 19, 167–170CrossRefGoogle Scholar
 11. Gawor J., Borecka A. 2004. The contamination of the environment with Toxocara eggs in Mazowieckie Voivodship as a risk of toxocarosis in children. Wiadomosci Parazytologiczne, 50, 237–241PubMedGoogle Scholar
 12. Gawor J., Borecka A., Żarnowska H., Marczyńska M., Dobosz S. 2008. Environmental and personal risk factors for toxocariasis in children with diagnosed disease in urban and rural areas of central Poland. Veterinary Parasitology, 155, 217–222CrossRefGoogle Scholar
 13. Gawor J., Borecka A. Quantifying the risk of zoonotic geohelminth infections for rural household inhabitants in central Poland. Ann. Agric. Environ. Med. In pressGoogle Scholar
 14. Hartleb M. 2013. 74-letnia pacjentka z goraczka i żółtaczką. Medycyna po Dyplomie, 22, 44–52Google Scholar
 15. Hermanowska-Szpakowicz T., Kondrusik M., Świerzbińska R., Zajkowska J., Pancewicz S. 2001. Częstość wykrywania przeciwciał przeciwko Toxocara canis i objawy kliniczne u mieszkańców północno-wschodniej Polski. Polski Merkuriusz Lekarski, 10, 168–170PubMedGoogle Scholar
 16. Jarosz W. 2001. Soil contamination with Toxocara spp. eggs in the Elblag area. Wiadomości Parazytologiczne, 47, 143–149.PubMedGoogle Scholar
 17. Kinčekova J., Banovčin P., Fedor M., Dubinsky P., Polaček H., Pavlinova J., Šimekova K. 2008. A case of complicated cerebral toxocariasis in a 4-year old child. Helminthologia 45, 169–172CrossRefGoogle Scholar
 18. Komorowska-Szczepańska W., Babińska Z., Aleszewicz-Baranowska J. 2008. Obraz kliniczny toksokarozy u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej, 2, 465–467Google Scholar
 19. Krzesiek E., Reich M., Iwańczak B. 2008. Współistnienie zarazenia Toxocara spp. z chorobami ukladu pokarmowego u dzieci w materiale własnym. Pediatria Współczesna Gastroenterologia Hepatologia i Żywienie Dziecka, 10, 173–177Google Scholar
 20. Ładczuk D., Balicka-Ramisz A. 2010. Occurrence of parasites in the alimentary canal of cats from Szczecin area, Poland. Wiadomości Parazytolologiczne, 56, 235–242Google Scholar
 21. Magnaval J.F., Glickman L.T., Dorchies P., Morassin B. 2001. Highlights of human toxocariasis. Korean Journal of Parasitology, 39, 1–11CrossRefGoogle Scholar
 22. Mazur-Melewska K., Mania A., Figlerowicz M., Kemnitz P., Służewski W., Michalak M. 2012. The influence of age on a clinical presentation of Toxocara spp. infection in children. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 19, 233–236.PubMedGoogle Scholar
 23. Mizgajska H., Luty T. 1998. Toxocara spp. in the Poznan urban area. Przeglad Epidemiologiczny, 52, 441–446PubMedGoogle Scholar
 24. Niedworok M., Sordyl B., Makosiej R., Gawor J., Malecka-Panas E. 2008a. ECP concentration and ECP/Eo ratio in children with toxocariasis. Family Medical Primary Care Review, 10, 1311–1314Google Scholar
 25. Niedworok M., Sordyl B., Płaneta-Małecka I., Borecka A., Gawor J., Małecka-Panas E. 2008b. Obraz kliniczny toksokarozy u dzieci w województwie łódzkim. Przewodnik Lekarza, 2, 83–87Google Scholar
 26. Overgaauw P.A.M., van Knappen F. 2013. Veterinary and public health aspects of Toxocara spp. Veterinary Parasitology, 193, 398–403CrossRefGoogle Scholar
 27. Reich M., Iwańczak B. 2008. Nietypowe objawy toksokarozy u 17-letniego chlopca — opis przypadku. Polski Merkuriusz Lekarski, 24, 533–535PubMedGoogle Scholar
 28. Robertson I.D., Irwin P.J., Lymbery A.J., Thompson R.C.A. 2000. The role of companion animals in the emergence of parasitic zoonoses. International Journal of Parasitology, 30, 1369–1377CrossRefGoogle Scholar
 29. Schnieder T., Laabs E.M., Welz C. 2011. Larval development of Toxocara canis in dogs. Veterinary Parasitology, 175, 193–206CrossRefGoogle Scholar
 30. Tylkowska A., Pilarczyk B., Gregorczyk A., Templin E. 2010. Gastrointestinal helminths of dogs in Western Pomerania, Poland. Wiadomosci Parazytologiczne, 56, 269–276PubMedGoogle Scholar
 31. Walsh M.G., Haseeb M.A. 2014. Toxocariasis and lung function: Relevance of a neglected infection in an urban landscape. Acta Parasitologica, 59, 126–131CrossRefGoogle Scholar
 32. Wiśniewska-Ligier M., Woźniakowska-Gęsicka T., Sobolewska-Dryjańska J., Markiewicz-Jóźwiak A., Wieczorek M. 2012. Analysis of the course and treatment of toxocariasis in children - a long-term observation. Parasitology Research, 110, 2363–2371CrossRefGoogle Scholar
 33. Wlazłowski J., Loba-Jakubowska E. 2003. Toksokaroza zwiazana z początkiem astmy oskrzelowej u 2-letniego chłopca. Alergia Astma Immunologia, 8, 103–105Google Scholar
 34. Wnukowska N., Bitkowska E., Dzbeński T.H. 2003. Serologiczna weryfikacja klinicznych rozpoznań toksokarozy u 1374 osób badanych w latach 1995–2002. Materialy Sympozjum “Parazytozy-problemy kliniczne”, Białystok, 06.06.2003. 99Google Scholar
 35. Żarnowska H., Borecka A., Gawor J., Marczyńska M., Dobosz S., Basiak W. 2008. A serological and epidemiological evaluation of risk factors for toxocariasis in children in central Poland. Journal of Helminthology, 82, 123–127CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© W. Stefański Institute of Parasitology, PAS 2015

Authors and Affiliations

 • Jakub Gawor
  • 1
  Email author
 • Anna Borecka
  • 2
 • Magdalena Marczyńska
  • 3
 • Sabina Dobosz
  • 3
 • Hanna Żarnowska-Prymek
  • 4
 1. 1.Laboratory of Parasitoses of Domestic AnimalsW. Stefański Institute of Parasitology of the Polish Academy of SciencesWarsawPoland
 2. 2.Military Institute of Hygiene and EpidemiologyWarsawPoland
 3. 3.Department of Children’s Infectious DiseasesMedical University of WarsawWarsawPoland
 4. 4.Department of Zoonoses and Tropical DiseasesMedical University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations