Advertisement

Russian Journal of Biological Invasions

, Volume 5, Issue 1, pp 56–60 | Cite as

Biomorphological variability of Frankliniella occidentalis pergande in relation to its invasion in greenhouses of Kyiv

Article

Abstract

The results of studies on distribution and trophic relations of western flower thrips in greenhouses of Kyiv are presented. On the basis of morphometric studies, the comparative analysis of plastic features of populations with bisexual and parthenogenetic modes of reproduction is performed.

Keywords

greenhouse Frankliniella occidentalis western flower thrips variability plastic features population invasion cluster analysis 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Ben-Ami, F. and Heller, J., Temporal patterns of geographic parthenogenesis in a freshwater snail, Biol. J. Linn. Soc., 2007, vol. 91, pp. 711–718.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cherevchenko, T.M., Prikhod’ko, S.N., Maiko, T.K., et al., Tropicheskie i subtropicheskie rasteniya zakrytogo grunta: Spravochnik (Tropical and Subtropical Plants of the Covered Ground: Reference Book), Grodzinskii, A.M., Ed., Kiev: Naukova Dumka, 1988.Google Scholar
 3. Cumak, P.Ya., Zakhidnii kvitkovii trips v oranzhereyakh i teplitsyakh Ukraini (The Western Flower Thrips in Greenhouses of Ukraine), Kiev: Fitocotsiotsenter, 2010.Google Scholar
 4. Dyadechko, N.P., Tripsy ili bakhromchatokrylye nasekomye (Thysanoptera) Evropeiskoi chasti SSSR (Thrips or Thysanoptera of European Part of USSR), Kiev: Urozhai, 1964.Google Scholar
 5. Kearney, M., Hybridization, glaciation and geographical parthenogenesis, Trends Ecol. Evol., 2005, vol. 20, pp. 495–502.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Li, C.C., Population Genetics, Chicago: Chicago Univ. Press, 1955.Google Scholar
 7. Mamaev, S.A., A pattern of intraspecific variability of wood plants, in Teoreticheskie osnovy vnutrividovoi izmenchivosti i struktury populyatsii khvoinykh porod (Theoretical Principles of Intraspecific Variability and Structure of Coniferous Populations), Sverdlovsk: Ural. Nauchn. Tsentr, Akad. Nauk SSSR, 1974, pp. 3–12.Google Scholar
 8. Shumetov, V.G. and Shumetova, L.V., Klasternyi analiz: podkhod s primeneniem EVM (Computer Cluster Analysis), Orel: Orel. Gos. Tekh. Univ., 2000.Google Scholar
 9. Yablokov, A.V., Fenetika (Phenetics), Moscow: Nauka, 1980.Google Scholar
 10. Zlobin, Yu.A., Printsipy i metody izucheniya tsenoticheskikh populyatsii rastenii (Principles and Methods of Analysis of Plant Populations in Cenosises), Kazan: Kazan. Gos. Univ., 1989.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Fomin Botanical GardenTaras Shevchenko National University of KyivKyivUkraine

Personalised recommendations