Advertisement

Corrosion-electrochemical behavior of iron-based composite layers obtained by laser sintering

 • S. M. Reshetnikov
 • E. V. Kharanzhevskiy
 • M. D. Krivilyov
 • E. Ye. Sadiokov
Protective Coatings

Abstract

The corrosion-electrochemical behavior of composite layers obtained by high-speed laser sintering of Fe-C ultrafine powders (C in the amount of 0.5 ± 0.1 wt %) is studied using a recording of anodic poteniodynamic curves in borate buffer solutions in neutral and weak alkaline mediums. It is demonstrated that these layers formed on the surface of the steel substrate show the capacity for passivation. Variations in the surface composition and properties of the materials that occur in the course of laser sintering are confirmed using X-ray structural and X-ray electron analyses.

Keywords

laser sintering composite layers iron corrosion passivation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Zhukov, A.P. and Malakhov, A.I., Osnovy metallovedeniya i teorii korrozii (Foundations of Metal Science and Corrosion Theory), Moscow: Vysshaya Shkola, 1991.Google Scholar
 2. 2.
  Skorchelletti, V.V., Teoreticheskie osnovy korrozii metallov (Theoretical Foundations of Metal Corrosion), Moscow: Khimiya, 1972.Google Scholar
 3. 3.
  Tomashov, N.D. and Chernova, G.P., Teoriya Korrozii i Korrozionnostoikie Konstruktsionnye Splavy (Theory of Corrosion and Corrosion-Resistant Structural Alloys), Moscow: Metallurgiya, 1993.Google Scholar
 4. 4.
  Medvedeva, M.L., Korroziya i zashchita oborudovaniya pri pererabotke nefti i gaza (Corrosion and Protection of Equipment at Oil and Gs Processing), Moscow: Izd-vo “Neft’ i gaz”, 2005.Google Scholar
 5. 5.
  Sukhotin, A.M., Fizicheskaya khimiya passiviruyushchikh plenok na zheleze (Physical Chemistry of Passivating Films on Iron), Leningrad: Khimiya, 1989.Google Scholar
 6. 6.
  Syugaev, A.V., Lomaeva, S.F., and Reshetnikov S.M., Vliyanie strukturno-fazovogo sostoyaniya nanokompozitov zhelezotsementit na protsessy lokal’noi aktivatsii Fiziko-khimiya poverkhnosti i zashchita materialov, 2008, vol. 44, no. 4, pp. 395–399.Google Scholar
 7. 7.
  Lomaeva, S.F., Syugaev, A.V., and Reshetnikov, S.M., Osobennosti anodnogo rastvoreniya nanokompozitov na osnove alpha-Fe-Fe3S v neitral’nykh sredakh, Korroziya: Zashchita, Materialy, 2007, no. 1, pp. 2–9.Google Scholar
 8. 8.
  Mirkin, L.I., Fizicheskie osnovy obrabotki materialov luchami lazera (Physical Foundations of Metal Processing by Laser Beams), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1975.Google Scholar
 9. 9.
  Kolotyrkin, V.I., Yanov, L.A., and Knyazheva, L.M., Vysokoenergeticheskie sposoby obrabotki poverkhnosti dlya zashchity metallov ot korrozii, in Korroziya i zashchita ot korrozii. Itogi nauki i tekhniki (High Energy Methods of Surface Processing for Metal Protection against Corrosion), Moscow: VINITI AN SSSR, 1986, vol. 12, pp. 185–287.Google Scholar
 10. 10.
  Kharanzhevskiy, E.V., Ipatov, A.G., Klimova, I.N., and Strelkov, S.M., Lazernoe spekanie ul’tradispersnykh poroshkovykh materialov na osnove zheleza, Fiz. Met. Metalloved., 2009, vol. 108, no. 5, pp. 534–540.Google Scholar
 11. 11.
  Borisov, V.T., Teoriya dvukhfaznoi zony metallicheskogo slitka (Theory of the Two-Phase Zone of a Metallic Ingot), Moscow: Metallurgiya, 1987.Google Scholar
 12. 12.
  Krivilyov, M.D., Gordeev, G.A., Ankudinov, V.E., and Kharanzhevskiy, E.V., Nestatsionarnyi teploperenos pri fazovykh perekhodakh v poristykh materialakh, Vestnik Udmurtskogo Un-Ta. Fizika. Khimiya, 2010, no. 1, pp. 43–54.Google Scholar
 13. 13.
  Haranzhevskiy, E.V., Danilov, D.A., Krivilyov, M.D., and Galenko, P.K., Structure and Mechanical Properties of Structural Steel in Laser Resolidification Processing, Mater. Sci. Eng., A, 2004, vol. 375–377, pp. 502–506.Google Scholar
 14. 14.
  Herlach, D., Galenko, P., and Holland-Moritz, D., Metastable Solids From Undercooled Melts. Amsterdam: Elsevier, 2006.Google Scholar
 15. 15.
  Kaesche, H., Die Korrosion der Metalle, Berlin: Springer, 1979.Google Scholar
 16. 16.
  Kasparova, O.V., Plaskeev, A.V., and Kolotyrkin, Ya.M., Vliyanie chistoty zheleza na ego korrozionnoe i elektrokhimicheskoe povedenie v kislykh sredakh, Zashch. Met., 1985, vol. 21, no. 3, pp. 339–345.Google Scholar
 17. 17.
  Reformatskaya, I.I., Rodionova, I.G., and Beilin, Yu.A., Rol’ nemetallicheskikh vklyuchenii i mikrostruktury v protsesse lokal’noi korrozii uglerodistykh stalei, Zashch. Met., 2004, vol. 40, no. 5, pp. 498–504.Google Scholar
 18. 18.
  Reformatskaya, I.I. and Sul’zhenko, A.N., Vliyanie khimicheskogo i fazovogo sostava zheleza na ego pitingostoikost’ i passiviruemost’, Zashch. Met., 1998, vol. 43, no. 5, pp. 503–506.Google Scholar
 19. 19.
  Corrosion. Edited by L.L. Shreir. City of London. Politechnic, 1963.Google Scholar
 20. 20.
  Todt, F., Korrosion und Korrosionsschutz, Berlin: Walter De Gruyter, 1961.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2011

Authors and Affiliations

 • S. M. Reshetnikov
  • 1
 • E. V. Kharanzhevskiy
  • 1
 • M. D. Krivilyov
  • 1
 • E. Ye. Sadiokov
  • 1
 1. 1.Udmurt State UniversityIzhevskRussia

Personalised recommendations