Advertisement

Contemporary Problems of Ecology

, Volume 5, Issue 2, pp 215–222 | Cite as

Some regularities in the accumulation of lead in urban plants (by example of Vladivostok)

Article

Abstract

The ability of plants to accumulate lead is studied for 128 plant species from 44 families and 28 genera of the Far Eastern flora. A significant variation in the content of lead in the assimilation organs of plants is observed; the variation is within 0.81–25.67 mg/kg of air-dry matter. The main regularities in the accumulation of metals by plants of different systematic taxa and biomorphological groups are revealed. The groups of plants according to the intensity of lead accumulation and the types of metal-concentrating species are identified. The species promising for phytoremediation and phytoindication in an urban environment are recommended.

Keywords

lead content in plants urban environment phytoindication of chemical pollution geochemical systematics of plants phytoremediation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Dobrovol’skii, V.V., Osnovy biogeokhimii (Fundamental Biogeochemistry), Moscow: Vysshaya Shkola, 1998.Google Scholar
 2. 2.
  Pochvy, gorod, ekologiya (Soil, City, and Ecology), Dobrovol’sky, G.V., Ed., Moscow: Fond za Ekol. Gram., 1997.Google Scholar
 3. 3.
  Breuste, J., Feldmann, H., and Uhlmann, O., Urban Ecology, Berlin: Springer, 1998.Google Scholar
 4. 4.
  Craul, P.J., Urban Soils: Applications and Practices, New York: John Wiley & Sons, 1999, 366 p.Google Scholar
 5. 5.
  Il’in, V.B. and Syso, A.I., Mikroelementy i tyazhelye metally v pochvakh i rasteniyakh Novosibirskoi oblasti (Microelements and Heavy Metals in Soils and Plants of Novosibirsk Oblast’), Novosibirsk: Izd. SO RAN, 2001.Google Scholar
 6. 6.
  Ufimtseva, M.D. and Terekhina, N.V., Fitoindikatsiya ekologicheskogo sostoyaniya urbogeosistem (Phytoindication of Ecological Status of Urban Geological Systems), St. Petersburg: Nauka, 2005.Google Scholar
 7. 7.
  Yakubov, Kh.G., Ekologicheskii monitoring zelenykh nasazhdenii Moskvy (Ecological Monitoring of Green Planting in Moscow), Moscow: Stagirit-N, 2005.Google Scholar
 8. 8.
  Shergina, O.V. and Mikhailova, T.A., Sostoyanie drevesnykh rastenii i pochvennogo pokrova parkovykh i lesoparkovykh zon g. Irkutska (The Status of the Wood Plants and Soils in the Park and Forest Areas of Irkutsk), Irkutsk: Izd. Inst. Geogr., 2007.Google Scholar
 9. 9.
  Starov, O.G., Burago, A.I., and Tsoi, B.V., Assessment of Environmental Pollution Degree of Vladivostok City Based on Geochemical Data, in Ekologogeokhimicheskaya otsenka gorodov razlichnykh regionov strany (Ecological and Geochemical Assessment of the Cities in Different Regions of Country), Moscow, 1991, pp. 66–70.Google Scholar
 10. 10.
  Burago, A.I. and Shlykov, S.A., Chemical Soil Pollution, 1998. http://www.fegi.ru/ecology/vlad-sit/sit-chem.htm.
 11. 11.
  State Report “Assessment of Environment in Russian Federation in 1998”, Internet Version, 1999. Gosudarstvennyi Komitet Rossiiskoi Federatsii po Okhrane Okruzhayushchei Sredy.Google Scholar
 12. 12.
  Svinukhov, G.V., Svinukhov, V.G., and Kondrat’ev, I.I., Issledovanie i kratkosrochnyi prognoz zagryazneniya vozdukha v gorodakh Primorskogo kraya (The Study and Short-Term Forecast of Air Pollution in the Cities of Primorskii Krai), Vladivostok: Izd. Dal’nev. Univ., 1993, 104 p.Google Scholar
 13. 13.
  Dobrovol’skii, V.V., Geografiya mikroelementov: Global’noe rasseyanie (Geography of Microelements: A Global Distribution), Moscow: Mysl’, 1983.Google Scholar
 14. 14.
  Kabata-Pendias, A. and Pendias, X., Mikroelementy v pochvakh i rasteniyakh: per. s angl. (Microelements in Soils and Plants: Transl. from Engl.), Moscow: Mir, 1989.Google Scholar
 15. 15.
  Petrunina, N.S., Geochemical Plant Ecology in Provinces with Surplus Concentration of Microelements (Nickel, Cobalt, Copper, Lead, and Zinc), in Problemy geokhimicheskoi ekologii organizmov (The Problems of Geochemical Ecology of Organisms), 1974, vol. 13, pp. 57–117.Google Scholar
 16. 16.
  Seregin, I.V. and Ivanov, V.B., Physiological Aspects of Toxic Effect of Cadmium and Lead on the High Plants, Fiziologiya Rastenii, 2001, vol. 48, no. 4, pp. 606–630.Google Scholar
 17. 17.
  Seregin, I.V. and Ivanov, V.B., Transportation of Cadmium and Lead Ions Throughout the Root Tissues, Fiziologiya Rastenii, 1998, vol. 45, no. 6, pp. 899–905.Google Scholar
 18. 18.
  Zimdahl, R.I., Entry and Movement in Vegetation of Lead Derived from Air and Soil Sources, J. Auir. Pollut. Contr. Assoc., 1976, vol. 26, no. 7, pp. 655–660.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Koeppe, D.E., The Uptake Distribution and Effect of Cadmium and Lead in Plant, Sci. Total Environ., 1977, vol. 7, no. 3, pp. 197–206.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Matveev, N.M., Pavlovskii, V.A., and Prokhorova, N.V., Ekologicheskie osnovy akkumulyatsii tyazhelykh metallov sel’skokhozyaistvennymi rasteniyami v lesostepnom i stepnom Povolzh’e (Ecological Principles of Accumulation of Heavy Metals by Agricultural Plants in Forest-Steppe and Steppe Area of the Volga Region), Samara: Izd. Samarskogo Univ., 1997.Google Scholar
 21. 21.
  Yagodin, B.A., Govorina, V.V., Vinogradova, S.B., et al., Cadmium and Lead Accumulation by Some Agricultural Plants on Sod-Podzol Soils with Different Degree of Improvement, Izv. TSKhA, 1995, issue 2, pp. 85–98.Google Scholar
 22. 22.
  Shikhova, N.S. and Polyakova, E.V., Derev’ya i kustarniki v ozelenenii goroda Vladivostoka (The Trees and Shrubs in the Green Areas of Vladivostok), Vladivostok: Dal’nauka, 2006, 236 p.Google Scholar
 23. 23.
  Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal’nego Vostoka (Vascular Plants of Soviet Far East), Kharkevich, S.S, Ed., Leningrad, St. Petersburg: Nauka, 1985–1996.Google Scholar
 24. 24.
  Cherepanov, S.K., Sosudistye rasteniya Rossii i sopredel’nykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR) (Vascular Plants of Russia and Adjacent Countries (Within the Area of former USSR)), St. Petersburg: Mir i Sem’ya, 1995.Google Scholar
 25. 25.
  Paribok, T.A., et al., Lead Accumulation by Urban Plants, Bot. Zh., 1981, vol. 66, no. 11, pp. 1646–1654.Google Scholar
 26. 26.
  Obukhov, A.I. and Lepneva, O.M., Biogeochemistry of Heavy Metals in the Urban Environment, Pochvovedenie, 1989, no. 5, pp. 65–73.Google Scholar
 27. 27.
  Usenko, N.V., Derev’ya, kustarniki i liany Dal’nego Vostoka (The Trees, Shrubs and Lianas of Far East), Khabarovsk: Khabar. Knizh. Izd., 1984.Google Scholar
 28. 28.
  Man’ko, Yu.I., El’ na Dal’nem Vostoke (Spruce of the Far East), Moscow: Nauka, 1987, 280 p.Google Scholar
 29. 29.
  Kozina, L.V., Metabolizm fotoassimilyatov i peredvizhenie veshchestv u khvoinykh (Metabolism of Photoassimilates and Transfer of Substances in Conifers), Vladivostok: Dal’nauka, 1995.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Biology and Soil Science, Far East BranchRussian Academy of SciencesVladivostokRussia

Personalised recommendations