Advertisement

Neurochemical Journal

, Volume 6, Issue 4, pp 307–310 | Cite as

Involvement of the 5-HT1A and 5-HT2A/2C serotonin receptors in the anxious behavior of prenatally stressed ovariectomized rats

 • Yu. O. Fedotova
 • S. G. Pivina
 • N. E. Ordyan
Experimental Articles
 • 55 Downloads

Abstract

We compared the effects of an antagonist of 5-HT1A receptors, NAN-190 (0.1 mg/kg intraperitoneally), and an antagonist of 5-HT2A/2C receptors, ketanserin (0.1 mg/kg intraperitoneally), which were chronically injected for 14 days, on the anxiety level in prenatally stressed female rats with an ovariectomyinduced experimental deficiency of estrogens. Chronic administration of ketanserin to ovariectomized prenatally stressed females had an anxiolytic effect and corrected disturbed levels of follitropin, lutropin, and estradiol. Administration of NAN-190 to ovariectomized prenatally stressed rats increased the anxiety level and decreased the ratio between the levels of tropic and peripheral sex hormones.

Keywords

NAN-190 ketanserin serotonin receptors anxiety hormonal status ovariectomy prenatal stress 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Aleksandrovskii, Yu.A., Pogranichnye psikhicheskie rasstroistva. Meditsina (Boundary Psychic Disorders), Moscow: Meditsina, 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Babichev, V.N., Uspekhi Fiziol. Nauk, 2005, vol. 36, pp. 54–67.Google Scholar
 3. 3.
  Batuev, A.S., Vartanyan, G.A., Gasanov, U.G., Kotlyar, B.I., Kruglikov, R.I., Pavlygina, R.A., Serkov, F.N., Storozhuk, V.M., and Shul’gina, G.I., Neirobiologiya Obucheniya i Pamyati (Neurobiology of Learning and Memory), Moscow: Nauka, 1990.Google Scholar
 4. 4.
  Buresh, Ya., Bureshova, O., and Kh’yuston, Dzh.P., Metodiki I Osnovnye Eksperimenty Po Izucheniyu Mozga I Povedeniya (Methods and Main Experiments on Research of the Brain and Behavior), Moscow: Vyssh. Shk., 1991.Google Scholar
 5. 5.
  Voronina, T.A. and Seredenin, S.B., Metodicheskie ukazaniya po izucheniyu trankviliziruyushchego (anksioliticheskogo) deistviya farmakologicheskikh veshchestv, in Rukovodstvo po eksperimental’nomu (doklinicheskomu) izucheniyu novykh farmakologicheskikh veshchestv (Manual on Experimental (Preclinical) Research of New Pharmacological Substances), Moscow: IIA Remedium, 2000.Google Scholar
 6. 6.
  Eshchenko, N.D., Biokhimiya psikhicheskikh i nervnykh boleznei (Biochemistry of Psychic and Nerve Diseases), St. Petersburg: Izd-vo SPb un-ta, 2004.Google Scholar
 7. 7.
  Kirshenblat, Ya.D., in Praktikum po endokrinologii (Practicum on Endocrinology), Moscow: Vyssh. Shk., 1969, pp. 55–57.Google Scholar
 8. 8.
  Ordyan, N.E. and Pivina, S.G., Ross. Fiziolog. Zhurn., 2003, vol. 89, pp. 52–59.Google Scholar
 9. 9.
  Sapronov, N.S., Fedotova, Yu.O., and Malygina, E.I., Byull. Eksperim. Biol. i Med., 2004, vol. 137, no. 1, pp. 51–55.Google Scholar
 10. 10.
  Reznikov, A.G., Pishak, V.P., Nosenko, N.D., and Tkachuk, S.S., Prenatal’Nyi Stress I Neiroendokrinnaya Patologiya (Prenatal Stress and Neuroendocrine Pathology), Chernovtsy: Medakademiya, 2004.Google Scholar
 11. 11.
  Tatarchuk, T.F., Endokrinnaya Ginekologiya, 2006, vol. 3, pp. 5–13.Google Scholar
 12. 12.
  Fedotova, Yu.O., Psikhofarmakol. Biol. Narkol., 2008, vol. 8, nos. 1–2, Part 2, pp. 2-2380–2-2385.Google Scholar
 13. 13.
  Lanfumey, L., Mongeau, R., Cohen-Salmon, C., and Hamon, M., Neurosci. Biobehav. Rev., 2008, vol. 32, pp. 174–184.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Fakra, E., Azorin, J.M., Adida, M., and Pradel, V., Encephale, 2010, vol. 36, Suppl. 6, pp. 183–184.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Fedotova, J.O., Hartmann, G., Lenard, L., and Sapronov, N.S., Acta Physiologica Hung., 2004, vol. 91, nos. 3–4, pp. 175–184.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Markou, A., Duka, T., and Prelevic, G.M., Hormones, 2005, vol. 4, pp. 9–17.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 • Yu. O. Fedotova
  • 1
  • 2
 • S. G. Pivina
  • 1
 • N. E. Ordyan
  • 1
 1. 1.Laboratory of Endocrinology, Pavlov Institute of PhysiologyRussian Academy of SciencesSt. PetersburgRussia
 2. 2.St. PetersburgRussia

Personalised recommendations