Advertisement

Preliminary results of archaeological studies at the lower Paleolithic site of Darvagchai-1 in Dagestan

Paleoenvironment. The Stone Age
 • 19 Downloads

Keywords

Excavation Area Small Tool Lithic Artifact Shell Rock Lithic Industry 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Amirkhanov H.A., Derevianko A.P. 2005 Severnyi Kavkaz: Pervonachalnoe osvoenie i nachalnye etapy razvitiya kultury. In Otchet po programme fundamentalnykh issledovanii Prezidiuma RAN za 2004 god: “Etnokulturnoe vzaimodeistvie v Evrazii”. Moscow: Izd. IAE SO RAN.Google Scholar
 2. Derevianko A.P. 2006 The Lower Paleolithic small tool industry in Eurasia: Migration or convergent evolution? Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, No. 1: 2–32.Google Scholar
 3. Derevianko A.P., Amirkhanov H.A., Zenin V.N., Anoikin A.A. 2005 Pervye nakhodki ashelskikh rubil v Dagestane. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2005 g., vol. 11, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 49–53.Google Scholar
 4. Derevianko A.P., Amirkhanov H.A., Zenin V.N., Anoikin A.A., Rybin E.P. 2004 Razvedka obektov kamennogo veka v Respublike Dagestan v 2004 g. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2004 g., vol. 10, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 65–69.Google Scholar
 5. Derevianko A.P., Amirkhanov H.A., Zenin V.N., Anoikin A.A., Tsybankov A.A. 2005 Paleoliticheskie kompleksy mestonakhozhdeniya Chumus-Inic (Yuzhnyi Dagestan). In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2005 g., vol. 11, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 54–58.Google Scholar
 6. Derevianko A.P., Amirkhanov H.A., Zenin V.N., Anoikin A.A., Tsybankov A.A., Kulik N.A. 2005 Kompleks paleoliticheskikh mestonakhozhdenii v srednem techenii reki Rubas (Yuzhnyi Dagestan). In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2005 g., vol. 11, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 59–62.Google Scholar
 7. Derevianko A.P., Amirkhanov H.A., Zenin V.N., Anoikin A.A., Chepalyga A.L. 2005 Paleoliticheskoe mestonahozhdenie bakinskogo vremeni Darvagchai-1 (predvaritelnye dannye). In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2005 g., vol. 11, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 68–73.Google Scholar
 8. Derevianko A.P., Anoikin A.A., Leshchinskiy S.V., Slavinsky V.S., Borisov M.A. 2006 Nizhnepaleoliticheskii kompleks mestonakhozhdeniya Rubas-1: Predvaritelnye rezultaty. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2006 g., vol. 12, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 65–70.Google Scholar
 9. Derevianko A.P., Anoikin A.A., Slavinsky V.S., Borisov M.A. 2006 Rezultaty razvedochnyh rabot 2006 goda v srednem techenii reki Rubas (Respublika Dagestan). In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2006 g., vol. 12, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 83–86.Google Scholar
 10. Derevianko A.P., Leshchinskiy S.V., Zenin V.N. 2006 Stratigraficheskie issledovania mnogosloinoi stoianki Darvagchai-1 v 2006 godu. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2006 g., vol. 12, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 102–108.Google Scholar
 11. Derevianko A.P., Petrin V.T., Taimagambetov J.K. 2000 The phenomenon of microindustrial complexes in Eurasia. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, No. 4: 2–28.Google Scholar
 12. Derevianko A.P., Petrin V.T., Taimagambetov J.K., Isabekov Z.K., Rybalko A.G., Otte M. 2000 Rannepaleoliticheskie mikroindustrialnye kompleksy v travertinakh Yuzhnogo Kazakhstana. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN.Google Scholar
 13. Derevianko A.P., Zenin V.N., Anoikin A.A. 2005 Rezultaty poiska paleoliticheskikh mestonahozhdenii v basseine reki Darvagchai (Yuzhnyi Dagestan) v 2005 g. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii: Materialy Godovoi sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN 2005 g., vol. 11, pt. 1. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. pp. 79–84.Google Scholar
 14. Derevianko A.P., Zenin V.N., Anoikin A.A. 2006 Rannepaleoliticheskaya industriya stoyanki Darvagchai-1: Morfologiya i predvaritelnaya klassifikatsiya. In Chelovek i prostranstvo v kulturakh kamennogo veka Evrazii. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 43–64.Google Scholar
 15. Fedorov P.V. 1957 Stratigrafiya chetvertichnykh otlozhenii i istoriya razvitiya Kaspiiskogo morya. Moscow: Izd. AN SSSR. (Trudy GIN AN SSSR; vol. 10.).Google Scholar
 16. Fedorov P.V. 1978 Pleistotsen Ponto-Kaspia. Moscow: Nauka.Google Scholar
 17. Gladilin V.N., Sitlivy V.I. 1990 Ashel Tsentralnoi Evropy, Y.G. Kolosov (ed.). Kiev: Naukova dumka.Google Scholar
 18. Golubyatnikov V. 1937 Morskie i rechnye terrasy Dagestana. Trudy sovetskoi sektsii Mezhdunarodnoi assotsiatsii po izucheniyu chetvertichnogo perioda (INQUA), iss. 3: 30–49.Google Scholar
 19. Huang Weiweng. 1985 New study of lithic artifacts from Xiaochangliang. Renleixue xuebao, vol. 4, No. 4: 301–306, (in Chinese).Google Scholar
 20. Kotovich V.G. 1964 Kamennyi vek Dagestana. Makhachkala.Google Scholar
 21. Ranov V.A. 1992 Genezis i periodizatsiya pamyatnikov kamennogo veka v Tadzhikistane. In Problemy istorii kultury tadzhikskogo naroda. Hisor: n.p., pp. 28–48.Google Scholar
 22. Ranov V.A., Dodonov A. 2003 Small instruments of the Lower Palaeolithic site Kuldara and their geoarchaeological meaning. In Lower Paleolithic Small Tools in Europe and the Levant, I.M. Burdukiewicz, A. Ronen (eds.). Oxford: Archaeopress, pp. 133–148. (BAR Internat. Series; No. 1115).Google Scholar
 23. Ranov V.A., Dodonov A.E., Lomov S.P., Pakhomov M.M., Penkov A.V. 1987 Kuldara—novyi nizhnepaleoliticheskii pamyatnik Yuzhnogo Tadzhikistana. Bul. Komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda, No. 56: 65–74.Google Scholar
 24. Ranov V.A., Schäfer I. 2000 Loessic Paleolithic. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, No. 2: 20–32.Google Scholar
 25. Ronen A., Burdukiewicz J.-M., Laukhin S., Winter Y., Tsatskin A., Dayan T., Kulikov O., Vlasov V.K., Semenov V. 1998 The Lower Palaeolithic site Bizat Ruhama in the Northern Negev, Israel. In Archaeologisches Korrespondenzblatt, No. 28, pt. 2. Mainz: Verlag des Romisch-Germanischen Zentralmuseums, pp. 163–173.Google Scholar
 26. Schelinsky V.E., Baigusheva V.S., Kulakov S.A., Titov V.V. 2006 Rannepaleoliticheskaya stoyanka Bogatyri (Sinyia Balka): Pamiatnik nachalnoi pory osvoeniya pervobytnym chelovekom stepnoi zony Vostochnoi Evropy. In Pozdnekainozoiskaya geologicheskaya istoriya severa aridnoi zony: Kainozoiskii monitoring prirodnykh sobytii aridnoi zony yuga Rossii: Materialy Mezhdunar. symp. (Rostov-na-Donu/Azov, 26–29 sent. 2006 g). Rostov-na-Donu: Izd. YNC RAN, pp. 353–359.Google Scholar
 27. You Yuzhu. 1989 New materials from the Paleolithic site of Xiaochangliang in the Hebei Province and their age estimations. In Nihewan yanjiu lunwen xiuan bian. Beijing: Wenwu, pp. 92–98, (in Chinese).Google Scholar
 28. You Yuzhu, Tang Yingjun, Li Yi. 1980 Paleolithic discoveries at Nihewan. Zhongguo disiji yanju, vol. 5, No. 1: 78–91, (in Chinese).Google Scholar
 29. Wei Qi. 1985 Paleolithic from the lower Pleistocene of the Nihewan beds in the Dongguto site. Acta Anthropologica Sinica, vol. 4(4): 289–300.Google Scholar
 30. Wei Qi. 1989 Initial Paleolithic studies at Donggutuo. In Nihewan yanjiu lunwen xiuan bian. Beijing: Wenwu, pp. 115–128, (in Chinese).Google Scholar
 31. Wei Qi, Meng Hao, Cheng Shengqiuan. 1985 New excavations of Paleolithic layers at the multilayered site of Nihewan. Renleixue Xuebao, vol. 4, No. 3: 105–114, (in Chinese).Google Scholar
 32. Zaidner Y., Ronen A., Burdukiewicz J.M. 2003 The Lower Paleolithic microlithic industry of Bizat Ruhama, Israel. In Lower Paleolithic Small Tools in Europe and the Levant, J.M. Burdukiewicz, A. Ronen (eds.). Oxford: Archaeopress, pp. 133–147. (BAR Internat. Series; No. 1115).Google Scholar

Copyright information

© A.P. Derevianko and V.N. Zenin 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian BranchRussian Academy of SciencesNovosibirskRussia

Personalised recommendations