Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 87, Issue 12, pp 2838–2845 | Cite as

Aqueous Systems Based on Metaphos in Low Concentration: The Relationship between Self-Assembly, Physico-Chemical, and Biological Properties

 • I. S. Ryzhkina
 • S. Yu. Sergeeva
 • L. I. Murtazina
 • L. R. Sabirzyanova
 • T. V. Kuznetsova
 • E. R. Zainulgabidinov
 • I. V. Knyazev
 • A. M. Petrov
 • A. I. Konovalov
Article
 • 13 Downloads

Abstract

It has been shown for the first time that aqueous solutions of metaphos pesticide (1×10–4–1×10–17 mol/L) are disperse systems, the disperse phase undergoing rearrangement upon dilution. The relationship between nonmonotonic concentration dependences of the nanoassociate size, physico-chemical properties of the systems, and their action on higher plants and hydrocoles has been found.

Keywords

aqueous systems self-assembly physico-chemical properties metaphos pesticide toxicity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Hormesis: A Revolution in Biology, Toxicology and Medicine, Mattson, M.P. and Calabrese, E.J., Eds., New York: Springer, 2009. doi 10.1007/978-1-60761-495-1Google Scholar
 2. 2.
  Shimanovskii, N.L., Epinetov, M.A., and Mel’nikov, M.Ya., Molekulyarnaya i nanofarmakologiya (Molecular and Nanopharmacology), Moscow: Fizmatlit, 2010.Google Scholar
 3. 3.
  Burlakova, E.B., Konradov, A.A., and Mal’tseva, E.L., Khim. Fiz., 2003, vol. 22, no. 2, p. 21.Google Scholar
 4. 4.
  Fedorov, L.A. and Yablokov, A.V., Pestitsidy— toksicheskii udar po biosfere i cheloveku (Pesticides—A Toxic Impact on the Biosphere and Humans), Moscow: Nauka, 1999.Google Scholar
 5. 5.
  Lebedeva, N.E., Gorbatova, E.N., Golovkina, T.V., and Burlakova, E.B., Radiats. Biol. Radioekol., 2003, vol. 43, no. 3, p. 282.Google Scholar
 6. 6.
  Tushmalova, N.A., Lebedeva, N.E., Igolkina, Yu.V., and Sarapul’tseva, E.I., Vestn. Mosk. Gos. Univ., Ser. Biol., 2014, no. 2, p. 27.Google Scholar
 7. 7.
  Ross, S.M., McManus, I.C., Harrison, V., and Mason, O., Crit. Rev. Toxicol., 2013, vol. 43, no. 1, p. 21. doi 10.3109/10408444.2012.738645CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Kurlyandskii, B.A., Ross. Khim. Zh., 2004, vol. 48, no. 2, p. 8.Google Scholar
 9. 9.
  Ryzhkina, I.S., Murtazina, L.I., Kiseleva, Yu.V., and Konovalov, A.I., Doklady Phys. Chem., 2009, vol. 428, no. 2, p. 196. doi 10.1134/S0012501609100029CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Konovalov, A.I. and Ryzhkina, I.S., Russ. Chem. Bull., 2014, vol. 63, no. 1, p. 1. doi 10.1007/s11172-014-0388-yCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Ryzhkina, I.S., Kiseleva, Yu.V., Mishina, O.A., Murtazina, L.I., Litvinov, A.I., Kadirov, M.K., and Konovalov, A.I., Russ. Chem. Bull., 2015, vol. 64, no. 3, p. 579. doi 10.1007/s11172-015-0903-9CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Konovalov, A.I., Ryzhkina, I.S., and Murtazina, L.I., Byull. Izobret., 2010, no. 24.Google Scholar
 13. 13.
  Hagmeyer, D., Ruesing, J., Fenske, T., Klein, H.-W., Schmuck, C., Schrader, W., Piedade, M.E., and Epple, M., RSC Adv., 2012, no. 2, p. 4690. doi 10.1039/C2RA01352ECrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Sedlák, M., J. Phys. Chem. (B), 2006, vol. 110, p. 4329. doi 10.1021/jp0569335CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Sedlák, M. and Rak, D., J. Phys. Chem. (B), 2013, vol. 117, p. 2495. doi 10.1021/jp4002093CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Lobyshev, V.I., Ross. Khim. Zh., 2007, vol. 51, no. 1, p. 107.Google Scholar
 17. 17.
  Latt, A., Riko-Latt, I., Perez, E., Krutikov, V.I., and Amada, B., Ross. Khim. Zh., 2007, vol. 51, no. 6, p. 36.Google Scholar
 18. 18.
  Tishkova, E.P. and Kudryavtseva L.A., Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1996, no. 2, p. 298.Google Scholar
 19. 19.
  Rasporyazhenie pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii ot 8.07.2015, no. 1316-r “O perechne zagryaznyayushchikh veshchestv.” Ekologicheskii konsalting (Order of the Government of the Russian Federation of July 8, 2015, no. 1316-r “On the List of Pollutants.” Ecological Consulting), 2015. 58, no. 2, p. 32.Google Scholar
 20. 20.
  Zinchenko, V.A., Agroekotoksikologicheskie osnovy primeneniya pestitsidov (Agroecotoxicological Principles of Pesticide Application), Moscow: MSKhA, 2000.Google Scholar
 21. 21.
  Kononov, L.O., RSC Adv., 2015, no. 5, p. 46718. doi 10.1039/c4ra17257d.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Zlenko, D.V. and Stovbun, S.V., Russ. J. Phys. Chem. (B), 2015, vol. 9, no. 4, p. 667. doi 10.1134/S1990793115040120CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Konovalov, A., Ryzhkina, I., Maltzeva, E., Murtazina, L., Kiseleva, Yu., Kasparov, V., and Palmina, N., Electromagn. Biol. Med., 2015, vol. 34, no. 2, p. 141. doi 10.3109/15368378.2015. 1036070.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  PND F T 14.1:2:3.13-06, PND F T 16.1:2.3:3.10-06 Metodika opredeleniya toksichnosti otkhodov, pochv, osadkov stochnykh, poverkhnostnykh i gruntovykh vod metodom biotestirovaniya s ispol’zovaniem ravnoresnichnykh infuzorii Paramecium caudatum Ehrenberg (Method for Determining the Toxicity of Waste, Soil, Sewage, Surface, and Groundwater Sediments by the Method of Biotesting Using Equispature Infusoria Paramecium caudatum Ehrenberg).Google Scholar
 25. 25.
  FR.1.39.2007.03221 Metodika opredeleniya toksichnosti vody i vodnykh vytyazhek iz pochv, osadkov stochnykh vod, otkhodov po smertnosti i izmeneniyu plodovitosti tseriodafnii (A Method for Determining the Toxicity of Water and Water Extracts from Soils, Sewage Sludge, Waste by Mortality and the Change in the Fertility of the Zeodiodaphynia), Moscow: AKVAROS, 2007.Google Scholar
 26. 26.
  PND F T 14.1:2:3:4.10-04, PND F T 16.1:2:2.3:3.7-04 Metodika opredeleniya opticheskoi plotnosti kul’tury vodorosli khlorella (Chlorella vulgaris Beijer) dlya opredeleniya toksichnosti pit’evykh, presnykh prirodnykh i stochnykh vod, vodnykh vytyazhek iz gruntov, pochv, osadkov stochnykh, vod otkhodov proizvodstva i potrebleniya (A Method for Determining the Optical Density of Chlorella Alga (Chlorella vulgaris Beijer) for the Determination of the Toxicity of Drinking, Fresh Natural, Waste Water, Water Extracts from Soils, Soils, Sewage Sludge of Production and Consumption Wastes).Google Scholar
 27. 27.
  MR 2.1.7.2297-07. Obosnovaniye klassa opasnosti otkhodov proizvodstva i potrebleniya po fitotoksichnosti. 2.1.7. Pochva. Ochistka naselennykh mest. Bytovye i promyshlennye otkhody (Substantiation of Hazard Class of Production and Consumption Wastes by Phytotoxicity. 2.1.7. The Soil. Cleaning of Populated Areas. Household and Industrial Waste), Moscow, 2007.Google Scholar
 28. 28.
  Kuznetsov, V.V. and Dmitrieva, G.A., Fiziologiya rastenii: Uchebnik dlya vuzov (Plant Physiology: A Textbook for High Schools), Moscow: Vysshaya Shkola, 2005.Google Scholar
 29. 29.
  Loseva, N.L., Alyab’ev, A.Yu., and Kashina, O.A., Melafen: Mekhanizm deistviya i oblasti primeneniya (Melafen: The Mechanism of Action and Scope), Kazan: Pechat’-Servis XXI, 2014, p. 97.Google Scholar
 30. 30.
  Konovalov, A.I., Ryzhkina, I.S., Pal’mina, N.P., Mal’tseva, E.L., Sergeeva, S.Yu., Murtazina, L.I., Salakhutdinova, O.A., Shevelev, M.D., and Zhernovkov, V.E., Doklady Phys. Chem., 2017, vol. 474, no. 1, p. 80. doi 10.1134/S0012501617050025CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Konovalov, A.I., Ryzhkina, I.S., Salakhutdinova, O.A., Murtazina, L.I., Shevelev, M.D., Voeikov, V.L., Buravleva, E.V., Glybin, A.V., and Skripnikov, A.Yu., Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2017, no. 9, p. 1699.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 • I. S. Ryzhkina
  • 1
 • S. Yu. Sergeeva
  • 1
 • L. I. Murtazina
  • 1
 • L. R. Sabirzyanova
  • 1
 • T. V. Kuznetsova
  • 2
 • E. R. Zainulgabidinov
  • 2
 • I. V. Knyazev
  • 2
 • A. M. Petrov
  • 2
 • A. I. Konovalov
  • 1
 1. 1.Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Kazan Scientific CenterRussian Academy of SciencesKazan, TatarstanRussia
 2. 2.Institute of Problems of Ecology and Mineral DevelopmentAcademy of Science of TatarstanKazan, TatarstanRussia

Personalised recommendations