Advertisement

Journal of Mining Science

, Volume 53, Issue 1, pp 99–108 | Cite as

Experience in the Adoption of Room & Pillar Mining Method in the Company OKD, a.s., Czech Republic

 • V. Hudeček
 • J. Šancer
 • V. Zubíček
 • J. Golasowski
Mineral Mining Technology
 • 11 Downloads

Abstract

A significant quantity of available hard coal reserves in the area of Upper Silesian Basin in the Czech Republic occurs below the areas where surface mine subsidence is unacceptable or may be only minimal. An effort is made to mine these reserves by means of a new, mining method yet not approved for the joint-stock company OKD, a.s., namely a special modification of the continuous mining method Room & Pillar. The main objective is to eliminate the mentioned surface restraints by leaving stable pillars of coal to support the overlying strata. The article is based on [1] published in Journal of Mining Science in the year 2015. In the article the authors are concerned with the description of stress–strain monitoring of pillars left after test operation, including its continuous evaluation and evaluation of important operating conditions and activities.

Keywords

Upper Silesian Basin modified room-and-pillar mining method stress–strain monitoring continuous evaluation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Vochta, R., Výzkum vlivu dobývání metody chodba—pilíř na povrch Dolu ČSM, Disertační práce, Ostrava, 2016.Google Scholar
 2. 2.
  Hummel, M., Hummelová, I., Koudelková, J., Černá, K., Mining of Protection Pillars without Subsidence. J. Min. Sci., 2015, vol. 51, no. 2, pp. 335–341.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Mikoláš, M., Dropless Mining in Shafts Protective Pillars in the Mine CSM, Diplomová práce, Ostrava, 2012.Google Scholar
 4. 4.
  Golasowski, J., Nová dobývací metoda chodba—pilíř v uhelných dolech, Disertační práce, Ostrava, 2016.Google Scholar
 5. 5.
  OBÚ v Ostravě, Rozhodnutí spis. zn. SBS/43132/2012/0BÚ-05/6/511/lng.Ma, ze dne 6. 2. 2013. Zkušební provoz nové neodsouhlasené dobývací metody chodba–pilíř v oblasti 30. sloje 2. a kry na lokalitě Sever, Ostrava, 2013.Google Scholar
 6. 6.
  Korbel, J., Technologický postup nové neschválené dobývací metody CHODBA–PILÍŘ, OKD, a.s., Stonava, 2014.Google Scholar
 7. 7.
  Waclawik, P., et al., Projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masívu při dobývání sloje 30 (634) a návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba-pilíř v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM–Sever Ostrava: ÚGN AV ČR v.v.i. a Green Gas DPB, a.s., 2013.Google Scholar
 8. 8.
  Waclawik, P., et al., Modifikace projektu monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masívu při dobývání sloje 30 (634) a návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba-pilíř v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM–Sever, Ostrava: ÚGN AV ČR v.v.i. a Green Gas DPB, a.s., 2014.Google Scholar
 9. 9.
  Schloemer, W., Golasowski, J., Vochta, R., Mikoláš, M., and Hudeček, V., Challenges of Room and Pillar Mining at 900-m Depths in the Czech Republic, 33rd International Conference on Ground Control in Mining, Morgantown, WV, USA, 2014, pp. 80–86.Google Scholar
 10. 10.
  Chloemer, W., Golasowski, J., and Korbel, J., Koncepcja i uwarunkowania geologiczne zastosowania systemu komorowo—filarowego z samodzielna obudowa kotwowa w kopalni CSM, 25 Szkola eksploatacji podziemnej. Krakow, 2016.Google Scholar
 11. 11.
  Golasowski, J., Vochta, R., Hudeček, V., Mikoláš, M., and Dvořák, P., Room and Pillar Mining at OKD, A.S. in the Czech Republic, 4th Int. Multidisci. Sci. Geoconf. & Expo SGEM 2014, Albena, Bulgaria, pp. 529–536, ISSN 1314-2704, DOI 10.5593/sgem2014B13.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 • V. Hudeček
  • 1
 • J. Šancer
  • 1
 • V. Zubíček
  • 1
 • J. Golasowski
  • 2
 1. 1.Institute of Mining Engineering and SafetyFaculty of Mining and GeologyOstrava—PorubaCzech Republic
 2. 2.OKD a.s.KarvináCzech Republic

Personalised recommendations