Journal of Ichthyology

, Volume 57, Issue 3, pp 473–483 | Cite as

Contribution of Karl Fedorovich Kessler (1815−1881) to fish systematics and faunal research

Article
 • 35 Downloads

Abstract

The biography and research activities of Karl Fedorovich Kessler (1815−1881), an outstanding zoologist, in the area of ichthyology are briefed. His main studies into fish systematics and faunistics are considered as well as his contribution to ichthyological collections.

Keywords

Kessler biography research activities collection activities 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Berg, L.S, In memoriam of K.F. Kessler (1815–1881), Vestn. Ryboprom., 1917, nos. 1–3, pp. 51–55.Google Scholar
 2. Bioresursy Onezhskogo ozera (Biological Resources of the Onega Lake), Petrozavodsk: Karel. Nauch. Tsentr, Ross. Akad. Nauk, 2008.Google Scholar
 3. Bogdanov, M.N, Karl Fedorovich Kessler: biography, Tr. S.-Peterb. O-va Estestvoispyt., 1882, vol. 12, no. 2, pp. 299–355.Google Scholar
 4. Eschmeyer, W.N., Catalog of fishes, Version 08.02.2016, 2016. http://research.calacademy.org/ichthyology/catalog.Google Scholar
 5. Kessler, K.F., Estestvennaya istoriya gubernii Kievskogo uchebnogo okruga. No. 6. Ryby (Natural History of Provinces of Kiev Educational District, No. 6: Fishes), Kiev: Kievsk. Univ., 1856.Google Scholar
 6. Kessler, K.F., Puteshestvie s zoologicheskoi tsel’yu k severnomu beregu Chernogo morya i v Krym v 1858 godu (Zoological Expedition to the Northern Coast of the Black Sea and Crimea in 1858), Kiev: Kievsk. Univ., 1861.Google Scholar
 7. Kessler, K.F., Description of fish found in the reservoirs of St. Petersburg province, in Estestvenno-istoricheskie issledovaniya Sankt-Peterburgskoi gubernii, proizvodimoe chlenami entomologicheskogo obshchestva v Sankt-Peterburge. Tom 1. Issledovanie zoologicheskoe (Natural and Historical Researches in St. Petersburg Province Performed by the Members of Entomological Society in St. Petersburg, Vol. 1: Zoological Studies), St. Petersburg: Russ. Entomol. O-vo, 1864.Google Scholar
 8. Kessler, K.F., Fishes and fish farming in the Onega Lake, in Materialy dlya poznaniya Onezhskogo ozera i Obonezhskogo kraya, preimushchestvenno v zoologicheskom otnoshenii (The Data for Analysis of Fauna of the Onega Lake and Obonezhskii Krai), St. Petersburg: Imperat. Akad. Nauk, 1868, pp. 32–70.Google Scholar
 9. Kessler, K.F, Ichthyofauna of the Volga River, Tr. S.- Peterb. O-va Estestvoispyt., 1870, vol. 1, no. 2, pp. 236–311.Google Scholar
 10. Kessler, K.F, Ichthyofauna of Turkestan, Izv. Mosk. O-va Lyubit. Estestvozn., 1872, vol. 10, no. 1, pp. 47–76.Google Scholar
 11. Kessler, K.F, Expedition to Turkestan of A.P. Fedchenko. Fishes, Izv. Imperat. O-va Lyubit. Estestvozn., Antropol., Etnogr., 1874, vol. 2, part 4, pp. 1–63.Google Scholar
 12. Kessler, K.F, Fishes, in Mongoliya i strana tangutov. Trekhletnee puteshestvie v vostochnoi Nagornoi Azii N. Przheval’skogo (Mongolia and the Tangut Country: The Three-Year Expedition of N. Przewalski to the Mountain Asia), Moscow: Imperat. Russ. Geogr. O-vo, 1876, vol. 2, pp. 1–36.Google Scholar
 13. Kessler, K.F, Fishes from the Aral–Ponto-Caspian ichthyologic region, Tr. Aralo-Kasp. Eksped., 1877, no. 4.Google Scholar
 14. Krasnaya kniga Ukrainy. Zhivotnyi mir (The Red Data Book of Ukraine: Fauna), Kiev: Globalkonsalting, 2009.Google Scholar
 15. Kuderskii, L.A, Development of ichthyofauna of the Onega Lake, Tr. Karel. Nauch. Tsentr, Ross. Akad. Nauk, 2005, no. 7, pp. 147–163.Google Scholar
 16. Neelov, A.V., Priroda Leningradskoi oblasti: Ryby (Nature of Leningrad Oblast: Fishes), Leningrad: Lenizdat, 1987.Google Scholar
 17. Novitskii, R.A., Khristov, O.A., Kochet, V.N., and Bondarev, D.L, Annotated list of fishes in Dnepropetrovsk reservoir and its tributaries, Visn. Dnipropetrovsk. Univ., Biol. Ekol., 2005, vol. 1, no. 13, pp. 185–201.Google Scholar
 18. Opredelitel’ ryb i bespozvonochnykh Kaspiiskogo morya. Tom 1. Ryby i mollyuski (Guide for Identification of Fishes and Invertebrates of the Caspian Sea, Vol. 1: Fishes and Mollusks), Moscow: KMK, 2013.Google Scholar
 19. Sabaneev, L.P., Ryby Rossii zhizn’ i lovlya (uzhenie) nashikh presnovodnykh ryb (Fishes of Russia: Lifespan and Catching (Fishing) of Domestic Freshwater Fishes), Moscow: Izd. A.A. Kartseva, 1911.Google Scholar
 20. Svetovidov, A.N., Ryby Chernogo morya (Fishes of the Black Sea), Moscow: Nauka, 1964.Google Scholar
 21. Uspenskii, A.A. and Naseka, A.M, Analysis of ichthyofauna of the coastal shallow waters of the Russian zone of the Gulf of Finland, Reg. Ekol., 2014, nos. 1–2 (35), pp. 48–55.Google Scholar
 22. Vasil’eva, E.D., Ryby Chernogo morya. Opredelitel’ morskikh, solonovatovodnykh, evrigalinnykh i prokhodnykh vidov s tsvetnymi illyustratsiyami, sobrannymi S.V. Bogorodskim (Fishes of the Black Sea: Guide for Identification of Marine, Saline, Euryhaline, and Migratory Fish Species with Color Illustrations Collected by S.V. Bogorodskii), Moscow: VNIRO, 2007.Google Scholar
 23. Vasil’eva, E.D., Mousavi-Sabet, H., and Vasil’ev, V.P, Ponticola iranicus sp. nov. (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) from the Caspian Sea basin, Acta Ichthyol. Piscatoria, 2015. V. 45, no. 2, pp. 189–197.CrossRefGoogle Scholar
 24. Vasil’eva, E.D., Schwarzhans, W.W., Medvedev, D.A. and Vasil’ev, V.P, Cryptic species of Ponto-Caspian bighead goby of the genus Ponticola (Gobiidae), J. Ichthyol., 2016, vol. 56, no. 1, pp. 1–18.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Zoological InstituteRussian Academy of SciencesSt. PetersburgRussia

Personalised recommendations