Advertisement

High Temperature

, Volume 56, Issue 2, pp 275–295 | Cite as

Gas-Solid Flows Past Bodies

 • A. Yu. Varaksin
Review
 • 16 Downloads

Abstract

The paper presents a review of theoretical and experimental works devoted to two-phase (gas-solid) flows past bodies. The particularities of particle motion in the vicinity of bodies of various shapes and the influence of the disperse phase on the drag force and heat transfer are considered. Some consequences of the interaction of particles with body surfaces (erosive destruction, gasdynamic spraying, icing, and glowing) are analyzed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Yanenko, N.N., Soloukhin, R.I., Papyrin, A.N., and Fomin, V.M., Sverkhzvukovye dvukhfaznye techeniya v usloviyakh skorostnoi neravnovesnosti chastits (Supersonic Two-Phase Flows under High-Speed Nonequilibrium of Particles), Novosibirsk: Nauka 1980.Google Scholar
 2. 2.
  Gilinskii, M.M. and Stasenko, A.L., Sverkhzvukovye gazodispersnye strui (Supersonic Gas-Dispersed Streams), Moscow: Mashinostroenie, 1990.Google Scholar
 3. 3.
  Mikhatulin, D.S., Polezhaev, Yu.V., and Reviznikov, D.L., Teploobmen i razrushenie tel v sverkhzvukovom geterogennom potoke (Heat Transfer and Destruction of Bodies in Supersonic Heterogeneous Flow), Moscow: Yanus-K 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Varaksin, A.Yu., Stolknoveniya v potokakh gaza s tverdymi chastitsami (Collisions in Gas Flows with Solid Particles), Moscow: Fizmatlit, 2008.Google Scholar
 5. 5.
  Mikhatulin, D.S., Polezhaev, Yu.V., and Reviznikov, D.L., Teplomassoobmen, termokhimicheskoe i termoerozionnoe razrushenie teplovoi zashchity (Heat and Mass Transfer, Thermochemical and Thermal Erosion Destruction of Thermal Protection), Moscow: Yanus-K 2011.Google Scholar
 6. 6.
  Teoriya i proektirovanie gazoturbinnykh i kombinirovannykh ustanovok (Theory and Design of Gas Turbine and Combined Plants), Varaksin, A.Yu., Ed., Moscow: Mosk. Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, 2017.Google Scholar
 7. 7.
  Sukomel, A.S., Tsvetkov, F.F., and Kerimov, R.V., Teploobmen i gidravlicheskoe soprotivlenie pri dvizhenii gazovzvesi v trubakh (Heat Transfer and Hydraulic Resistance in the Motion of Gas Suspension in Pipes), Moscow: Energiya 1977.Google Scholar
 8. 8.
  Deich, M.E. and Filippov, G.A., Gazodinamika dvukhfaznykh sred (Gas Dynamics of Two-Phase Media), Moscow: Energoizdat, 1981.Google Scholar
 9. 9.
  Perel’man, R.G. and Pryakhin, V.V., Eroziya elementov parovykh turbin (Erosion of Elements of Steam Turbines), Moscow: Energoatomizdat, 1986.Google Scholar
 10. 10.
  Varaksin, A.Yu. and Zaichik, L.I., High Temp. 1998, vol. 36, no. 6, p. 983.Google Scholar
 11. 11.
  Zaichik, L.I. and Varaksin, A.Yu., High Temp. 1999, vol. 37, no. 4, p. 655.Google Scholar
 12. 12.
  Varaksin, A.Yu., Polezhaev, Yu.V., and Polyakov, A.F., High Temp. 1998, vol. 36, no. 5, p. 744.Google Scholar
 13. 13.
  Varaksin, A.Yu., Polezhaev, Yu.V., and Polyakov, A.F., Int. J. Heat Fluid Flow 2000, vol. 21, no. 5, p. 562.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Pakhomov, M.A., Protasov, M.V., Terekhov, V.I., and Varaksin, A.Yu., Int. J. Heat Mass Transfer 2007, vol. 50, p. 2107.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Varaksin, A.Yu., High Temp. 2015, vol. 53, no. 3, p. 423.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Osiptsov, A.N., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 1980, vol. 15, no. 4, p. 512.ADSCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Osiptsov, A.N., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 1984, vol. 19, no. 3, p. 378.ADSCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Osiptsov, A.N., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 1988, vol. 23, no. 6, p. 867.ADSCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Naumov, V.A., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 1988, vol. 23, no. 6, p. 943.ADSCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Varaksin, A.Yu., Mikhatulin, D.S., Polezhaev, Yu.V., and Polyakov, A.F., High Temp. 1995, vol. 33, no. 6, p. 911.Google Scholar
 21. 21.
  Pakhomov, M.A. and Terekhov, V.I., High Temp. 2016, vol. 54, no. 3, p. 330.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Pakhomov, M.A. and Terekhov, V.I., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 2016, vol. 51, no. 1, p. 70.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Pakhomov, M.A. and Terekhov, V.I., High Temp. 2018, vol. 56, no. 2(in press).Google Scholar
 24. 24.
  Pakhomov, M.A. and Terekhov, V.I., High Temp. 2017, vol. 55, no. 6, p. 950.Google Scholar
 25. 25.
  Varaksin, A.Yu., Romash, M.E., Kopeitsev, V.N., and Gorbachev, M.A., High Temp. 2010, vol. 48, no. 6, p. 918.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Varaksin, A.Yu., Romash, M.E., and Kopeitsev, V.N., High Temp. 2010, vol. 48, no. 4, p. 588.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Varaksin, A.Y., Romash, M.E., and Kopeitsev, V.N., in Proc. 6th Int. Symp. on Multiphase Flow, Heat Mass Transfer and Energy Conversion, AIP Conf. Proc. 2010, vol. 1207, p. 342.ADSGoogle Scholar
 28. 28.
  Varaksin, A.Y., Romash, M.E., Kopeitsev, V.N., and Gorbachev, M.A., Int. J. Heat Mass Transfer 2012, vol. 55, p. 6567.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Varaksin, A.Y., Romash, M.E., and Kopeitsev, V.N., Int. J. Heat Mass Transfer 2013, vol. 64, p. 817.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Varaksin, A.Yu., Protasov, M.V., and Teplitskii, Yu.S., High Temp. 2014, vol. 52, no. 4, p. 554.CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Varaksin, A.Yu., High Temp. 2016, vol. 54, no. 3, p. 409.CrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Varaksin, A.Yu., High Temp. 2017, vol. 55, no. 2, p. 286.CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Tsirkunov, Yu.M., in Proc. Fourth Int. Conf. on Multiphase Flow (ICMF’01), New Orleans, 2001, paper 607 (CD–ROM).Google Scholar
 34. 34.
  Kudryavtsev, N.A., Mironova, M.V., and Yatsenko, V.P., J. Eng. Phys., 1990, vol. 59, no. 6, p. 1518.CrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Michael, D.H. and Norey, P.W., J. Fluid Mech., 1969, vol. 17, p. 565.ADSCrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  Tsirkunov, Yu.M., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 1982, vol. 17, no. 1, p. 48.ADSCrossRefGoogle Scholar
 37. 37.
  Morsi, S.A. and Alexander, A.J., J. Fluid Mech., 1972, vol. 55, p. 193.ADSCrossRefGoogle Scholar
 38. 38.
  Varaksin, A.Yu. and Ivanov, T.F., High Temp. 2003, vol. 41, no. 1, p. 62.CrossRefGoogle Scholar
 39. 39.
  Ivanov, T.F. and Varaksin, A.Yu., High Temp. 2005, vol. 43, no. 2, p. 310.CrossRefGoogle Scholar
 40. 40.
  Vittel, B.V.R. and Tabakov, V., Aerokosm. Tekh. 1987, no. 12, p. 50.Google Scholar
 41. 41.
  Spokoinyi, F.E. and Gorbis, Z.R., Teplofiz. Vys. Temp. 1981, vol. 19, no. 1, p. 182.Google Scholar
 42. 42.
  Tsirkunov, Yu.M. and Tarasova, N.V., Teplofiz. Vys. Temp. 1992, vol. 30, no. 6, p. 1154.ADSGoogle Scholar
 43. 43.
  Varaksin, A.Yu. and Ivanov, T.F., High Temp. 2003, vol. 41, no. 4, p. 481.CrossRefGoogle Scholar
 44. 44.
  Dombrovskii, L.A. and Yukina, E.P., Teplofiz. Vys. Temp. 1983, vol. 21, no. 3, p. 525.ADSGoogle Scholar
 45. 45.
  Dombrovskii, L.A. and Yukina, E.P., Teplofiz. Vys. Temp. 1984, vol. 22, no. 4, p. 728.ADSGoogle Scholar
 46. 46.
  Dombrovskii, L.A., Teplofiz. Vys. Temp. 1986, vol. 24, no. 3, p. 558.Google Scholar
 47. 47.
  Davydov, Yu.M. and Nigmatulin, R.I., Dokl. Akad Nauk SSSR 1981, vol. 259, no. 1, p. 57.Google Scholar
 48. 48.
  Davydov, Yu.M., Enikeev, I.Kh., and Nigmatulin, R.I., J. Appl. Mech. Tech. Phys., 1990, vol. 31, no. 6, p. 860.ADSCrossRefGoogle Scholar
 49. 49.
  Sukhorukov, A.L., Vestn. Molodykh Uch., Ser.: Prikl. Mat. Mekh. 2002, no. 1, p. 98.Google Scholar
 50. 50.
  Romanyuk, D.A. and Tsirkunov, Yu.M., Mat. Model. 2010, vol. 22, no. 1, p. 136.Google Scholar
 51. 51.
  Tsirkunov, Yu.M. and Romanyuk, D.A., Vestn. Nizhegorod. Univ. im. N.I. Lobachevskogo, 2011, no. 4(3), p. 1237.Google Scholar
 52. 52.
  Carrier, G.F., J. Fluid Mech., 1958, vol. 4, p. 376.ADSMathSciNetCrossRefGoogle Scholar
 53. 53.
  Kriebel, A.R., J. Basic Eng., 1964, vol. 86, p. 655.CrossRefGoogle Scholar
 54. 54.
  Rudinger, G., Phys. Fluids 1964, vol. 7, p. 658.ADSMathSciNetCrossRefGoogle Scholar
 55. 55.
  Igra, O. and Ben-Dor, G., Israel J. Technol. 1980, vol. 18, p. 159.Google Scholar
 56. 56.
  Ben-Dor, G., Mond, M., Igra, O., and Martsiano, Y., KSME J., 1988, vol. 2, no. 1, p. 28.CrossRefGoogle Scholar
 57. 57.
  Igra, O. and Ben-Dor, G., Appl. Mech. Rev. 1988, vol. 41, no. 11, p. 379.ADSCrossRefGoogle Scholar
 58. 58.
  Ben-Dor, G., Appl. Mech. Rev. 1996, vol. 49, no. 10S, p. 141.ADSCrossRefGoogle Scholar
 59. 59.
  Volkov, A.N., Tsirkunov, Y.M., and Oesterle, B., Int. J. Multiphase Flow 2005, vol. 31, p. 1244.CrossRefGoogle Scholar
 60. 60.
  Molleson, G.V. and Stasenko, A.L., High Temp. 2009, vol. 47, no. 5, p. 680.CrossRefGoogle Scholar
 61. 61.
  Molleson, G.V. and Stasenko, A.L., High Temp. 2011, vol. 49, no. 1, p. 72.CrossRefGoogle Scholar
 62. 62.
  Molleson, G.V. and Stasenko, A.L., High Temp. 2013, vol. 51, no. 4, p. 537.CrossRefGoogle Scholar
 63. 63.
  Polezhaev, Yu.V., Teplogazodinamicheskaya otrabotka LA (Heat and Gasodynamic Treatment of Aircraft), Moscow: Mosk. Aviats. Inst., 1986.Google Scholar
 64. 64.
  Vasilevskii, E.B. and Yakovleva, L.V., Vestn. Nizhegorod. Univ. im. N.I. Lobachevskogo, 2011, no. 4(5), p. 1053.Google Scholar
 65. 65.
  Varaksin, A.Yu. and Protasov, M.V., High Temp. 2017, vol. 55, no. 6, p. 945.CrossRefGoogle Scholar
 66. 66.
  Ginevskii, A.S., Teoriya turbulentnykh strui i sledov (Theory of Turbulent Jets and Traces), Moscow: Mashinostroenie, 1969.Google Scholar
 67. 67.
  Lashkov, V.A., J. Eng. Phys., 1991, vol. 60, no. 2, p. 154.CrossRefGoogle Scholar
 68. 68.
  Stasenko, A.L., J. Eng. Phys. Thermophys., 2007, vol. 80, no. 5, p. 885.CrossRefGoogle Scholar
 69. 69.
  Lashkov, V.A., Doctoral (Phys.–Math.) Dissertation, St. Petersburg: St. Petersburg State Univ., 2012.Google Scholar
 70. 70.
  Balanin, B.A. and Zlobin, V.V., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 1979, vol. 14, no. 3, p. 456.ADSCrossRefGoogle Scholar
 71. 71.
  Balanin, B.A., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 1984, vol. 19, no. 5, p.193.Google Scholar
 72. 72.
  Balanin, B.A. and Lashkov, V.A., Fluid Dyn. (Engl. Transl.) 1982, vol. 17, no. 2, p. 317.ADSCrossRefGoogle Scholar
 73. 73.
  Boothroyd, R.G., Flowing Gas–Solids Suspensions, London: Chapman and Hall, 1971.Google Scholar
 74. 74.
  Dunbar, L.E., Courtney, J.P., and McMillen, L.D., AIAA J., 1975, vol. 13, no. 7, p. 908.ADSCrossRefGoogle Scholar
 75. 75.
  Polezhaev, Yu.V., Repin, I.V., and Mikhatulin, D.S., Teplofiz. Vys. Temp. 1992, vol. 30, no. 6, p. 1147.ADSGoogle Scholar
 76. 76.
  Molleson, G.V. and Stasenko, A.L., High Temp. 2014, vol. 52, no. 6, p. 881.CrossRefGoogle Scholar
 77. 77.
  Molleson, G.V. and Stasenko, A.L., High Temp. 2017, vol. 55, no. 1, p. 87.CrossRefGoogle Scholar
 78. 78.
  Molleson, G.V. and Stasenko, A.L., High Temp. 2017, vol. 55, no. 6, p. 906.CrossRefGoogle Scholar
 79. 79.
  Treatise on Materials Science and Technology, vol. 16: Erosion, Preece, C.M., Ed., New York: Academic, 1979.Google Scholar
 80. 80.
  Springer, G.S., Erosion by Liquid Impact, New York: Wiley, 1976.Google Scholar
 81. 81.
  Mikhatulin, D.S., Polezhaev, Yu.V., and Reviznikov, D.L., High Temp. 2003, vol. 41, no. 1, p. 88.CrossRefGoogle Scholar
 82. 82.
  Polezhaev, Yu.V., J. Eng. Phys., 1979, vol. 37, no. 3, p. 1007.CrossRefGoogle Scholar
 83. 83.
  Hooker, W.Y., Watson, R., and Morsell, A.L., Phys. Fluids 1969, vol. 12, no. 5, p. 1169.CrossRefGoogle Scholar
 84. 84.
  Trunev, A.P. and Fomin, V.M., J. Appl. Mech. Tech. Phys., 1984, vol. 25, no. 4, p. 591.ADSCrossRefGoogle Scholar
 85. 85.
  Shebeko, V.N., J. Eng. Phys., 1986, vol. 51, no. 3, p. 1062.CrossRefGoogle Scholar
 86. 86.
  Pankratov, B.M., Polezhaev, Yu.V., and Rud’ko, A.K., Vzaimodeistvie materialov s gazovymi potokami (Interaction of Materials with Gas Flows), Moscow: Mashinostroenie 1976.Google Scholar
 87. 87.
  Sheldon, G.L., J. Basic Eng., 1970, vol. 92, no. 3, p. 619.CrossRefGoogle Scholar
 88. 88.
  Rickerby, D.G. and McMillan, N.H., Wear 1972, vol. 17, p. 171.Google Scholar
 89. 89.
  Rickerby, D.G. and McMillan, N.H., Wear 1980, vol. 60, p. 369.CrossRefGoogle Scholar
 90. 90.
  Kleis, I., Tr. Tallin. Politekh. Inst., Ser. A 1959, no. 163, p. 3.Google Scholar
 91. 91.
  Suur, U.K., Tr. Tallin. Politekh. Inst., Ser. A 1966, no. 237, p. 63.Google Scholar
 92. 92.
  Young, J.P. and Ruff, A.W., J. Eng. Mater. Technol., 1977, vol. 99, p. 121.CrossRefGoogle Scholar
 93. 93.
  Ives, L.K., J. Eng. Mater. Technol., 1977, vol. 99, p. 126.CrossRefGoogle Scholar
 94. 94.
  Wakeman, T. and Tabakoff, W., J. Aircr., 1979, vol. 16, p. 828.CrossRefGoogle Scholar
 95. 95.
  Gat, N. and Tabakoff, W., Wear 1978, vol. 50, no. 1, p. 85.CrossRefGoogle Scholar
 96. 96.
  Tabakoff, W. and Greut, G., An experimental investigation of certain aerodynamic effects on erosion, AIAA Pap. 74-639, 1974.Google Scholar
 97. 97.
  Swain, C.E., The effects of particle shock laden interaction on reentry vehicle performance, AIAA Pap. 75-734, 1975.Google Scholar
 98. 98.
  Polezhaev, Yu.V. and Panchenko, V.I., J. Eng. Phys., 1987, vol. 52, no. 5, p. 507.CrossRefGoogle Scholar
 99. 99.
  Kudinov, V.V. and Ivanov, V.M., Nanesenie plazmoi tugoplavkikh pokrytii (Plasma Application of Refractory Coatings), Moscow: Mashinostroenie, 1981.Google Scholar
 100. 100.
  Borisov, Yu.S. and Borisova, A.L., Plazmennye poroshkovye pokrytiya (Plasma Powder Coatings), Kiev: Tekhnika, 1986.Google Scholar
 101. 101.
  Thorpe, R.J. and Thorpe, M.L., in Proc. 5th National Thermal Spray Conf. and Exposition on Thermal Spray Technology (NTSC 93), Anaheim, CA 1993, p. 199.Google Scholar
 102. 102.
  Fincke, J.R., Swank, W.D., and Haggard, D.C., in Proc. 7th National Thermal Spray Conf.—Thermal Spray Industrial Applications, Boston, MA 1994, p. 325.Google Scholar
 103. 103.
  Guo, Y., Koga, G.Y., Moreira, J.A., Savoie, S., Schulz, R., Kiminami, C.S., Bolfarini, C., and Botta, W.J., Mater. Des. 2016, vol. 111, p. 608.CrossRefGoogle Scholar
 104. 104.
  Shorshorov, M.Kh. and Kharlamov, Yu.A., Fizikokhimicheskie osnovy detonatsionno-gazovogo napyleniya pokrytii (Physicochemical Bases of Detonation-Gas Spraying of Coatings), Moscow: Nauka, 1978.Google Scholar
 105. 105.
  Bartenev, S.S., Fed’ko, Yu.P., and Grigorov, A.I., Detonatsionnye pokrytiya v mashinostroenii (Detonation Coatings in Mechanical Engineering), Lenindgrad: Mashinostroenie 1982.Google Scholar
 106. 106.
  Alkhimov, A.P., Kosarev, V.F., and Papyrin, A.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR 1990, vol. 315, p. 1062.Google Scholar
 107. 107.
  Alkhimov, A.P., Gulidov, A.I., Kosarev, V.F., and Nesterovich, N.I., J. Appl. Mech. Tech. Phys., 2000, vol. 41, no. 1, p. 188.ADSMathSciNetCrossRefGoogle Scholar
 108. 108.
  Alkhimov, A.P., Kosarev, V.F., and Klinkov, S.V., J. Therm. Spray Technol., 2001, vol. 10, no. 2, p. 375.ADSCrossRefGoogle Scholar
 109. 109.
  Alkhimov, A.P., Klinkov, S.V., Kosarev, V.F., and Fomin, V.M., Kholodnoe gazodinamicheskoe napylenie. Teoriya i praktika (Cold Gasdynamic Sputtering: Theory and Practice), Moscow: Fizmatlit 2010.Google Scholar
 110. 110.
  Ice Accretion Simulation, AGARD-AR-344, 1997.Google Scholar
 111. 111.
  Aircraft Icing Handbook, Civil Aviation Authority of New Zealand, 2000.Google Scholar
 112. 112.
  Fortin, G., Ilinca, A., Laforte, J.-L., and Brandi, V., J. Aircr., 2004, vol. 41, no. 1, p. 119.CrossRefGoogle Scholar
 113. 113.
  Alekseenko, S.V. and Prihod’ko, A.A., Uch. Zap. TsAGI 2013, vol. 44, no. 6, p. 25.Google Scholar
 114. 114.
  Amelyushkin, I.A., Grinats, E.S., and Stasenko, A.L., Vestn. Mosk. Gos. Obl. Univ., Ser. Fiz.-Mat. 2012, no. 2, p. 153.Google Scholar
 115. 115.
  Grinats, E.S., Miller, A.B., Potapov, Yu. F., and Stasenko, A.L., Vestn. Mosk. Gos. Obl. Univ., Ser. Fiz.- Mat. 2013, no. 3, p. 84.Google Scholar
 116. 116.
  Vasilevskii, E.B., Osiptsov, A.N., Chirikhin, A.V., and Yakovleva, L.V., J. Eng. Phys. Thermophys., 2001, vol. 74, no. 6, p. 1399.CrossRefGoogle Scholar
 117. 117.
  Molleson, G.V. and Stasenko, A.L., High Temp. 2012, vol. 50, no. 6, p. 755.CrossRefGoogle Scholar
 118. 118.
  Molleson, G.V. and Stasenko, A.L., High Temp. 2015, vol. 53, no. 6, p. 855.CrossRefGoogle Scholar
 119. 119.
  Reviznikov, D.L., Sposobin, A.V., and Sukharev, T.Yu., High Temp. 2017, vol. 55, no. 3, p. 400.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Joint Institute for High TemperaturesRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Bauman Moscow State Technical UniversityMoscowRussia

Personalised recommendations