Advertisement

Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics

, Volume 53, Issue 9, pp 1101–1111 | Cite as

Application of Remote-Sensing Observations for Detecting Patterns of Localization of Cu–Ni Mineralization of the Norilsk Ore Region

 • G. A. Milovsky
 • V. T. Ishmukhametova
 • E. M. Shemyakina
The Use of Space Information about the Earth
 • 7 Downloads

Abstract

The methods of a complex analysis of materials of space, gravimetric, and magnetometric surveys were developed on the basis of a study of reference fields of the Norilsk ore region (Imangda, etc.) for detection patterns of the localization of Cu–Ni (with PGMs) mineralization in intrusive complexes of the northwestern frame of the Siberian Platform.

Keywords

multizonal space survey nickel copper platinum group elements gravimetry magnetometry searching criteria 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Dyuzhikov, O.A., Distler, V.V., and Turovtsev, D.M., New data on Tal’minskii nickel-carrying array in the Noril’sk area, Geol. Geofiz., 1984, no. 2, pp. 73–83.Google Scholar
 2. Lyul’ko, V.I., Amosov, Yu.N., Kozyrev, S.M., et al., Sostoyanie rudnoi bazy tsvetnykh i blagorodnykh metallov v Noril’skom raione i napravleniya pervoocherednykh geologorazvedochnykh rabot, (The State of the Ore Base of Nonferrous and Precious Metals in the Norilsk Region and the Directions of Priority Geological Prospecting Works), Rudy Met., 2002, no. 5, pp. 66–82.Google Scholar
 3. Milovskii, G.A., Valetov, A.V., Kharitonov, S.A., and Chekhovich, K.M., Forecast of copper–nickel mineralization in the Noril’sk ore district according to cosmogeological data, Issled. Zemli Kosmosa, 2002, no. 1, pp. 67–71.Google Scholar
 4. Ob”yasnitel’naya zapiska: Geologicheskaya karta Noril’skogo rudnogo raiona (Geological Map of the Noril’sk Ore District: An Explanatory Note), Scale 1: 200000, Strunin, B.M., Dyuzhikov, O.A., Barmina, O.A., and Komarov, V.V, Moscow: Geoinformmark, 1994.Google Scholar
 5. Prognozno-poiskovye kompleksy (Prognostic–Prospecting Systems), vol. 6: Kompleksirovanie rabot po prognozu i poiskam sul’fidnykh medno-nikelevykh mestorozhdenii. Metodicheskie rekomendatsii (Integration of Prognostic–Prospecting Activities for Copper–Nickel Deposits), Mingeo SSSR, TsNIGRI, 1984.Google Scholar
 6. Rosgeolfond, State inventory of deposits and manifestations of mineral deposits of the USSR, Passport no. 2310, Imangda deposit, 1985.Google Scholar
 7. Vaganov, V.I., Volchkov, A.G., Konstantinov, M.M., Krivtsov, A.I., Kurbanov, N.K., and Migachev, I.F., Metodika krupnomasshtabnogo i lokal’nogo prognoza mestorozhdenii tsvetnykh, blagorodnykh metallov i almazov (Medno–nikelevye mestorozhdeniya) (A Technique of Large-Scale and Local Forecasting of Nonferrous and Precious Metals and Diamonds), Moscow: TsNIGRI, 1989.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2017

Authors and Affiliations

 • G. A. Milovsky
  • 1
 • V. T. Ishmukhametova
  • 1
 • E. M. Shemyakina
  • 1
 1. 1.Geoinformation Research CenterRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations