Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 88, Issue 13, pp 2967–2975 | Cite as

Environmental State of Water in the Blagopoluchiya Bay of Solovetskii Island According to Hydrochemical and Hydrobiological Parameters

 • O. N. MokhovaEmail author
 • I. Yu. Makedonskaya
 • Yu. V. Novikova
 • R. A. Mel’nik
Article
 • 20 Downloads

Abstract

The results of hydrochemical and hydrobiological studies performed in October 2009, July 2010, and July 2016 in the Blagopoluchiya Bay of Solovetsky Island are given. The concentrations of petroleum hydrocarbons, phenols, oxygen, nutrients, and chlorophyll a, BOD5, and qualitative and quantitative compositions of phytoplankton have been determined. The integrated pollution and eutrophication indices have been calculated, and the up-to-date water quality in the Blagopoluchiya Bay has been assessed; increased level of seawater pollution has been revealed. The obtained results are important from both scientific and practical viewpoints with respect to environmental safety of the community facilities in the study region.

Keywords

Blagopoluchiya Bay oxygen biochemical oxygen demand (BOD5petroleum hydrocarbons phenols biogenic substances chlorophyll a phytoplankton maximum allowable concentration 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Chugainova, V.A., Materialy IV Vserosssiiskoi nauchnoi konferentsii “Problemy monitoringa prirodnoi sredy Solovetskogo arkhipelaga” (Proc. IVth All-Russian Scientific Conf. “Problems of Environmental Monitoring in Solovetsky Islands”), Dec 8–11, 2009, Arkhangel’sk, 2009, p. 77.Google Scholar
 2. 2.
  Zenin, A.A. and Belousova, N.V., Gidrokhimicheskii slovar’ (Hydrochemical Dictionary), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1988.Google Scholar
 3. 3.
  Erokhin, V.E., Materialy dokladov Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem “Morskie biologicheskie issledovaniya: dostizheniya i perspektivy”, priurochennoi k 145-letiyu Sevastopol’skoi biologicheskoi stantsii (Proc. All-Russian Scientific–Practical Conf. with International Participation “Marine Biological Research: Advances and Prospects” Dedicated to the 145th Anniversary of the Sevastopol Biological Station), Sep 19–24, 2016, Sevastopol’: EKOSI-Gidrofizika, 2016, vol. 3, p. 92.Google Scholar
 4. 4.
  Alimov, A.F., Vvedenie v produktsionnuyu gidrobiologiyu (Introduction to Production Hydrobiology), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1989, p. 30.Google Scholar
 5. 5.
  PND F 14.1:2:4.128-98 Metodika vypolneniya izmerenii massovoi kontsentratsii nefteproduktov v probakh prirodnykh, pit’evykh, stochnykh vod fluorimetricheskim metodom na analizatore zhidkosti “Flyuorat-02” (Federal Environmental Protection Normative Document no. 14.1:2:4.128-98. Procedure for Measurement of Weight Concentration of Petroleum Products in Natural, Drinking, and Waste Water Samples by the Fluorometric Method Using a Flyuorat-02 Liquid Analyzer), Moscow, 2012.Google Scholar
 6. 6.
  PND F 14.1:2:4.182-02 Metodika vypolneniya izmerenii massovoi concentratsii fenolov v probakh prirodnykh, pit’evykh, stochnykh vod fluorimetricheskim metodom na analizatore zhidkosti “Flyuorat-02” (Federal Environmental Protection Normative Document no. 14.1:2:4.128-98. Procedure for Measurement of Weight Concentration of Phenols in Natural, Drinking, and Waste Water Samples by the Fluorometric Method Using a Flyuorat-02 Liquid Analyzer), Moscow, 2012.Google Scholar
 7. 7.
  Rukovodstvo po khimicheskomu analizu morskikh i presnykh vod pri ekologicheskom monitoringe rybokhozyaistvennykh vodoemov i perspektivnykh dlya promysla raionov Mirovogo okeana (Manual on Chemical Analysis of Marine and Fresh Waters in Environmental Monitoring of Fisheries Water Reservoirs and World Ocean Areas Promising for Fisheries), Moscow: VNIRO, 2003.Google Scholar
 8. 8.
  Metodicheskimi rekomendatsiyami po formalizovannoi kompleksnoi otsenke kachestva poverkhnostnykh i morskikh vod po gidrokhimicheskim pokazatelyam (Methodical Recommendations for Formalized Integrated Assessment of the Quality of Surface and Marine Waters on the Basis of Hydrochemical Parameters), Moscow: Goskomgidromet SSSR, 1988.Google Scholar
 9. 9.
  Rukovodstvo po metodam biologicheskogo analiza morskoi vody i donnykh otlozhenii (Manual on Methods of Biological Analysis of Seawater and Bottom Sediments), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1980.Google Scholar
 10. 10.
  Jeffrey, S.W. and Humphrey, G.F., Biochem. Physiol. Pflanz., 1975, vol. 197, p. 191.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Diatomovyi analiz (Diatom Analysis), Krishtovich, A.N., Ed., Moscow: Izdatel’stvo Geologicheskoi Literatury, 1949, vol. 2.Google Scholar
 12. 12.
  Diatomovyi analiz (Diatom Analysis), Krishtovich, A.N., Ed., Moscow: Izdatel’stvo Geologicheskoi Literatury, 1949, vol. 3.Google Scholar
 13. 13.
  Komarenko, L.E. and Vasil’eva, I.I., Presnovodnye zelenye vodorosli vodoemov Yakutii (Freshwater Green Algae of Yakutia Water Bodies), Moscow: Nauka, 1978.Google Scholar
 14. 14.
  Konovalova, G.V., Dinoflagelyaty (Dinophyta) Dal’nevostochnykh morei Rossii i sopredel’nykh akvatorii Tikhogo okeana (Dinoflagellates (Dinophyta), Vladivostok: Dal’nauka, 1998.Google Scholar
 15. 15.
  Opredelitel’ nizshikh rastenii (Identification Guide to Lower Plants), Kursanov, L.I., Ed., Moscow: Sovetskaya Nauka, 1953, vol. 2.Google Scholar
 16. 16.
  Shmidt, V.M., Statisticheskie metody v sravnitel’noi floristike (Statistical Methods in Comparative Floristics), Leningrad: Leningr. Univ., 1980.Google Scholar
 17. 17.
  Vollenweider, R., Giovanardi, F., Montanari, G., and Rinaldi, A., Environmetrics, 1998, vol. 9, no. 3, p. 329.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Chugainova, V.A., Materialy V Vserosssiiskoi nauchnoi konferentsii “Problemy monitoringa prirodnoi sredy Solovetskogo arkhipelaga” (Proc. Vth All-Russian Scientific Conf. “Problems of Environmental Monitoring in Solovetsky Islands”), Dec 8–11, 2010, Arkhangel’sk, 2010, p. 82.Google Scholar
 19. 19.
  Kiselev, I.A., Materialy po kompleksnomu izucheniyu Belogo morya (Integrated White Sea Research Data), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1957, no. 1, p 282.Google Scholar
 20. 20.
  Petrov, Yu.A., Novosti sistematiki nizshikh rastenii (News of Lower Plant Systematics), Leningrad, Nauka, 1967, p. 15.Google Scholar
 21. 21.
  Fedorov, V.D., Il’yash, L.V., Kol’tsova, T.I., Sarukhan- Bek, K.K., Smirnov, N.A., and Fedorov, V.V., Beloe more. Biologicheskie resursy i problemy ikh ratsional’nogo issledovaniya (White Sea. Biological Resources and Problems of Their Rational Research), St. Petersburg, 1995, no. 42 (50), part 1, p. 79.Google Scholar
 22. 22.
  Moncheva, S. and Doncheva, V., Proc. Int. Symp. “The Black Sea Ecological Problems,” Odessa: SCSEIO, 2000, p. 178.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd 2019

Authors and Affiliations

 • O. N. Mokhova
  • 1
  Email author
 • I. Yu. Makedonskaya
  • 1
 • Yu. V. Novikova
  • 1
 • R. A. Mel’nik
  • 1
 1. 1.Northern Branch, Knipovich Polar Research Institute of Marine Fishery and OceanographyArkhangelskRussia

Personalised recommendations