Advertisement

Journal of Mining Science

, Volume 54, Issue 4, pp 599–608 | Cite as

Optimization of Longwall Parameters in Underground Mining of Thick Methane-Bearing Coal Seam in the Sokolovo Deposit in Kuzbass

 • A. A. OrdinEmail author
 • A. M. Timoshenko
 • D. V. Botvenko
 • A. A. Meshkov
 • M. A. Volkov
Mineral Mining Technology
 • 5 Downloads

Abstract

The technical and economic feasibility of increasing the length of longwall 5003 in the the Yalevsky Mine to 400 m and raising output per face to 70 ths t per day in mining thick coal seam is substantiated. It is found that from the condition of the maximum annual profit of the mine, the optimized longwall length is 450 m, and the variants of the longwall lengths of 400 and 512 m are equivalent. The methane release calculations show that at the indicated length and production output of the longwall, it is predicted that methane concentration in return ventilation air is 0.53%, which means null gas criterion constraints.

Keywords

Mine coal seam fractional composition sorption methane release advance speed productivity sheare loader 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Tekhnicheskii proekt razrabotki Sokolovskogo kamennougol’nogo mestorozhdeniya. Otrabotka zapasov plastov 50 i 52 v granitsakh shakhtoupravleniya Kotinskaya OAO SUEK-Kuzbass s ob’edineniem seti gornykh vyrabotok shakht im. V.D. Yalevskogo i Kotinskaya. I etap. Dopolnenie no. 3 (Sokolovo Coal Deposit Development Project. Extraction of Coal Reserves from Seams 50 and 52 within Kotinskaya Mine Management limits with integration of underground excavations of the Yalevsky and Kotinskaya Mines. Stage I. Amendment 3), vol. 1, book 1, Kemerovo: NPTS VostNII, 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Plotnikov, V.P., Deriving formulas for screw, drum or crown shearers, Ugol’, 2009, no. 9, pp. 5–7.Google Scholar
 3. 3.
  Metodicheskoe obespechenie programmy PROZA-4.0 dlya kompleksnoi optimizatsii ochistnykh i podgotovitel’nykh rabot v paneli Shakhty pri podzemnoi otrabotke pologikh i naklonnykh ugol’nykh plastov (Methodological Support for PROZA-4.0 Program for Integrated Optimization of Primary and Secondary Mining Works in Extraction Panels in Flat and Steeply Pitching Coal Seams), Novosibirsk: IGD SO RAN, 2015.Google Scholar
 4. 4.
  Solod, V.I., Getopanov, V.N., and Metel’kov, A.A., Proektirovanie i konstruirovanie mashin i kompleksov (Design and Construction of Machines and Assemblies), Moscow: Nedra, 1982.Google Scholar
 5. 5.
  Ordin, A.A., Nikol’skii, A.M., and Metel’kov, A.A., Modeling and Optimization of Preparatory Work and Stoping in a Coal Mine Panel, J. Min. Sci., 2013, vol. 49, no. 6, pp. 941–949.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Vremennye ukazaniya po upravleniyu gornym davleniem v ochistnykh zaboyakh na plastakh moshchnost’yu do 3.5 m i uglom padeniya do 35° (Temporal Guidelines on Ground Control in Longwalls in Seams up to 3.5 m Thick at the Dip Angle to 35°), Leningrad: VNIMI, 1982.Google Scholar
 7. 7.
  Aleksandrov, B.A., Kozhukhov, L.F., Antonov, Yu.A., et al., Gornye mashiny i oborudovanie podzemnykh otrabotok (Underground Mining Machines and Equipment), Kemerovo: KuzGTU, 2006.Google Scholar
 8. 8.
  Kondrashin, Yu.A., Koloyarov, V.K., Yastremskii, S.I., et al., Rudnichnyi transport i mekhanizatsiya vspomogatel’nykh rabot: catalog-spravochnik (Mining Transport and Auxiliary Work Mechanization), Moscow: Gornaya Kniga, 2010.Google Scholar
 9. 9.
  Kossov, V.V., Livshits, V.N., and Shakhnazarov, A.G., Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov (Methodical Guidelines on Efficiency Evaluation of Investment Projects), Moscow: Ekonomika, 2000.Google Scholar
 10. 10.
  Ordin, A.A. and Timoshenko, A.M., Nonlinear Relationship between Coalbed Methane Release, Natural Methane Content and Kinematic Parameters of Cutting Picks of Shearers, J. Min. Sci., 2017, vol. 53, no. 2, pp. 311–316.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Semykin, Yu.A., Improvement of Coal Mining Safety through In-Situ Methane Release Intensification and Longwall Gas Content Prediction Technique Perfection, Cand Tech. Sci. Synopsys, Moscow: NITU MISIS, 2016.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • A. A. Ordin
  • 1
  Email author
 • A. M. Timoshenko
  • 2
 • D. V. Botvenko
  • 2
 • A. A. Meshkov
  • 3
 • M. A. Volkov
  • 3
 1. 1.Institute of Computational TechnologiesNovosibirskRussia
 2. 2.VostNII Science CenterKemerovoRussia
 3. 3.SUEK-KuzbassLeninsk-KuznetskyRussia

Personalised recommendations