Advertisement

History, Current State, and Prospects for Development of Isobutane Alkylation with Olefins

 • Kh. Kh. AkhmadovaEmail author
 • M. Kh. Magomadova
 • A. M. Syrkin
 • N. L. Egutkin
TECHNOLOGY OF ORGANIC SUBSTANCES
 • 5 Downloads

Abstract

The history of the formation, development, current state, trends, and prospects for the development of isobutane alkylation with olefins are discussed. It is shown that this process is carried out using various catalysts and technologies, among which sulfuric acid alkylation has a predominant use in refining around the world. Characteristics of domestic and foreign alkylation processes are compared. Data on the construction and beginning of operation of the first domestic industrial sulfuric acid alkylation plants in Grozny are discussed. In addition, data on alkylation plants obtained by lend-lease and built at refineries in Gur’ev, Orsk, Krasnovodsk, and Kuibyshev in 1945–1955 are presented. The prospect of developing the alkylation of isoparaffins with olefins is aimed at the development of technologies using solid catalysts, mainly based on various zeolites. The main foreign companies that have developed promising technologies for the alkylation process on solid catalysts are Mobil Oil Corporation, Sun Oil Company, Universal Oil Products Company, CLG (United States), Akzo Nobel (Holland), Haldor Topsoe (Denmark), INL (United States), UOP (United States), EXELUS (United States), Lurgi (Germany), etc. Among leading domestic research institutes, the following should be named: Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences; Zelinskii Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences; and Grozny State Oil Technical University.

Keywords:

sulfuric acid alkylation alkylation plants isobutane butylene process regularities reactor design quality of raw materials and catalyst sulfuric acid alkyl benzene 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Solodova, N.L., Abdullin, A.I., and Emel’yanycheva, E.A., Alkilirovanie izoparafinov olefinami: uchebnoe posobie (Alkylation of Isoparaffins with Olefins: A Textbook), Kazan: Kazan. Nats. Issled. Tekhnol. Univ., 2014.Google Scholar
 2. 2.
  Kapustin, V.M. and Gureev, A.A., Tekhnologiya pererabotki nefti. V 2 ch. Chast’ vtoraya. Destruktivnye protsessy (Petroleum Refining Technology, vol. 2: Destructive Processes), Moscow: KolosS, 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Solodova, N.L., Abdullin, A.I., and Emel’yanycheva, E.A., Alkylation of isoparaffins with olefins, Vestn. Kazan. Tekhnol. Univ., 2013, vol. 16, no. 18, pp. 253–256.Google Scholar
 4. 4.
  Braginskii, O.B., Neftegazovyi kompleks mira (The Global Oil and Gas Industry), Moscow: Neft’ i Gaz, 2006.Google Scholar
 5. 5.
  Turukalov, M., Review of the Russian market of automotive gasoline, Materialy III Mezhdunarodnoi konferentsii “Benziny-2011” (Proc. III International Conference “Gasoline-2011”), Moscow, 2011.Google Scholar
 6. 6.
  Meiers, R.A., Osnovnye protsessy neftepererabotki. Spravochnik (Basic Processes in Petroleum Refining: A Handbook), St. Petersburg: Professiya, 2011.Google Scholar
 7. 7.
  Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., and Syrkin, A.M., Development of a commercial process for sulphuric acid alkylation in the United States and the Soviet Union, Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Neftegazopererabotka-2016" (Proc. International Research and Practice Conference “Oil and Gas Processing-2016”) (Ufa, 2016), Ufa: Inst. Neftekhimpererab. Resp. Bashk., 2016, pp. 20–21.Google Scholar
 8. 8.
  Magomadova, M.Kh., Akhmadova, Kh.Kh., and Syrkin, A.M., First alkylation units in Grozny, Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Neftegazopererabotka-2014” (Proc. International Research and Practice Conference “Oil and Gas Processing-2014”) (Ufa, 2014), Ufa: Inst. Neftekhimpererab. Resp. Bashk., 2014, pp. 18–19.Google Scholar
 9. 9.
  Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., Magomadova, M.Kh., and Syrkin, A.M., Development of the first industrial units for sulphuric acid alkylation in the Soviet Union, Neftepererab. Neftekhim. (Moscow, Russ. Fed.), 2017, no. 1, pp. 10–14.Google Scholar
 10. 10.
  Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., Magomadova, M.Kh., and Syrkin, A.M., Study of the sulfuric acid alkylation of isobutane with olefins in 1930–1940, Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Neftegazopererabotka-2015” (Proc. International Research and Practice Conference “Oil and Gas Processing-2015”) (Ufa, 2015), Ufa: Inst. Neftekhimpererab. Resp. Bashk., 2015, pp. 23–25.Google Scholar
 11. 11.
  Magomadova, M.Kh., Akhmadova, Kh.Kh., and Syrkin, A.M., Startup of the Grozny first sulphuric acid alkylation unit using heavy raw materials, Sovremennye problemy istorii estestvoznaniya v oblasti khimii, khimicheskoi tekhnologii i neftyanogo dela: materialy X mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Proc. X International Scientific Conference “Current Topics in the History of Natural Sciences in the Field of Chemistry, Chemical Engineering, and Petroleum Engineering”), Ufa, 2009, pp. 257–261.Google Scholar
 12. 12.
  Dorogochinskii, A.Z., Preparation of isoparaffin-base engine fuels in the presence of silica–alumina catalysts, Doctoral (Chem.) Dissertation, Moscow, 1950.Google Scholar
 13. 13.
  Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., Magomadova, M.Kh., and Syrkin, A.M., Background of the development of a domestic process for sulfuric acid alkylation, Fundam. Issled., 2015, no. 2–20, pp. 4387–4392.Google Scholar
 14. 14.
  Solodova, N.L. and Khasanov, I.R., Analysis of the operation of a hydrofluoric acid alkylation unit at OOO Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, Vestn. Tekhnol. Univ., 2015, vol. 18, no. 7, pp. 119–123.Google Scholar
 15. 15.
  Khadzhiev, S.N., Baiburskii, V.L., Lyuter, A.V., and Vol’pova, E.G., The state of the art and prospects of the development of processes for alkylate gasoline production, Trudy GrozNII. Vyp. XXX. Proizvodstvo vysokooktanovykh benzinov: alkilirovanie i kataliticheskii kreking (Transactions of the Grozny Petroleum Research Institute, vol. 30: Production of High-Octane Gasoline: Alkylation and Catalytic Cracking), Grozny: Grozn. Neft. Nauchno-Issled. Inst., 1976, pp. 3–8.Google Scholar
 16. 16.
  Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., Magomadova, M.Kh., and Syrkin, A.M., Development of the first industrial units for sulphuric acid alkylation in the Soviet Union, Usp. Sovrem. Estestvozn., 2016, no. 8, pp. 15–19.Google Scholar
 17. 17.
  Magomadova, M.Kh., Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., and Syrkin, A.M., Raw materials for the Grozny first unit for sulphuric acid alkylation, Materialy XXV Yubileinoi mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii “Khimicheskie reaktivy, reagenty i protsessy malotonnazhnoi khimii”, posvyashchennoi pamyati akademika AN RB, d-ra khim. nauk, professora Dilyusa Lutfullicha Rakhmankulova (Proc. XXV Jubilee International Scientific and Technical Conference “Chemical Agents and Processes in Small-Tonnage Chemistry” Dedicated to the Memory of Professor D.L. Rakhmankulov) (Ufa, 2011), Ufa: Reaktiv, 2011, pp. 219–220.Google Scholar
 18. 18.
  Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., Magomadova, M.Kh., and Syrkin, A.M., Development of the first industrial units for sulphuric acid alkylation in the Soviet Union, Usp. Sovrem. Estestvozn., 2016, no. 8, pp. 15–19.Google Scholar
 19. 19.
  Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., Egutkin, N.L., and Syrkin, A.M., Improvement of the design of a reactor in domestic units for sulphuric acid alkylation, Neftegazov. Delo, 2011, no. 2, pp. 114–120.Google Scholar
 20. 20.
  Akhmadova, Kh.Kh., Magomadova, M.Kh., and Syrkin, A.M., Comparative analysis of the operation of the first alkylation reactors in domestic and American production, Innovatsionnye tekhnologii v professional’nom obrazovanii: materialy III Vserossiiskoi nauchno-metodicheskoi konferentsii, posvyashchennoi 100-letiyu prof., d-r. khim. nauk Dorogochinskogo A.Z. (Proc. III All-Russian Scientific and Methodological Conference “Innovative Technologies in Vocational Education” Dedicated to the 100th Anniversary of the Birth of Professor A.Z. Dorogochinskii), Grozny, 2012, vol. 1, pp. 244–247.Google Scholar
 21. 21.
  Chernysh, M.E., Razvitie neftepererabatyvayushchei promyshlennosti v Sovetskom Soyuze: fragmenty istorii (Development of the Petroleum-Refining Industry in the Soviet Union: Fragments of History), Moscow: Nauka, 2008.Google Scholar
 22. 22.
  Kozin, V.G., Solodova, N.L., Bashkirtseva, N.Yu., and Abdullin, A.I., Sovremennye tekhnologii proizvodstva komponentov motornykh topliv: uchebnoe posobie (Current Technologies for Production of the Components of Engine Fuels: A Textbook), Kazan: Kazan. Gos. Tekhnol. Univ., 2009.Google Scholar
 23. 23.
  Perspektivy neftepererabotki Rossii na 2008–2017 gody. Tekhnologicheskii aspekt (Prospects of Petroleum Refining in Russia for 2008–2017: A Technological Aspect), Moscow: Gl. Upr. Strategichesk. Razvit. i Investitsionn. Anal. OAO LUKOIL, 2008.Google Scholar
 24. 24.
  Solodova, N.L. and Khasanov, I.R., Promising processes for the alkylation of isoparaffins with olefins, Vestn. Tekhnol. Univ., 2015, vol. 18, no. 9, pp. 117–121.Google Scholar
 25. 25.
  Kozin, V.G., Solodova, N.L., Bashkirtseva, N.Yu., and Abdullin, A.I., Sovremennye tekhnologii proizvodstva komponentov motornykh topliv: uchebnoe posobie (Current Technologies for Production of the Components of Engine Fuels: A Textbook), Kazan: Kazan. Gos. Tekhnol. Univ., 2009.Google Scholar
 26. 26.
  Shiriyazdanov, R.R., Alkylation of isobutane with an industrial butane–butylene fraction over a solid acid catalyst, Neftepererab. Neftekhim. (Moscow, Russ. Fed.), 2009, no. 5, pp. 14–16.Google Scholar
 27. 27.
  Shiriyazdanov, R.R., Superacid zeolite catalytic systems for the alkylation of isobutane with olefins, Polzunovsk. Vestn., 2010, no. 3, pp. 121–127.Google Scholar
 28. 28.
  Borutskii, P.N., Kataliticheskie protsessy polucheniya uglevodorodov razvetvlennogo stroeniya (Catalytic Processes for the Production of Hydrocarbons with a Branched Structure), St. Petersburg: Professional, 2010.Google Scholar
 29. 29.
  Khadzhiev, S.N., Promising technologies for petroleum refining and petroleum chemistry, Ekol. Vestn. Ross., 2014, no. 9, pp. 26–33.Google Scholar
 30. 30.
  Krylov, O.V., Changes in the structure of petroleum refining at the beginning of the 21st century, Katal. Prom-sti., 2005, no. 4, pp. 9–13.Google Scholar
 31. 31.
  Min'ko, N.I., Strokova, V.V., Zhernovskii, I.V., and Nartsev, V.M., Metody polucheniya i svoistva nanoob"ektov (Production and Properties of Nanoscale Objects), Moscow: Flinta–Nauka, 2009.Google Scholar
 32. 32.
  Shiriyazdanov, R.R., Akhmetov, S.A., et al., Prospects of solid acid alkylation, Materialy 2-oi Vserossiiskoi shkoly-konferentsii “Funktsional’nye nanomaterialy v katalize i energetike” (Proc. 2nd All-Russian Scientific School and Conference “Functional Nanomaterials in Catalysis and Power Engineering”), Novosibirsk, 2009, pp. 140–141.Google Scholar
 33. 33.
  Shiriyazdanov, R.R., Abstracts of Papers, Vserossiiskaya konferentsiya “Fiziko-khimicheskie aspekty tekhnologii nanomaterialov, ikh svoistva i primenenie” (All-Russian Conference “Physicochemical Aspects of Nanomaterials Technology, Their Properties and Applications”), Moscow, 2009, p. 122.Google Scholar
 34. 34.
  Magomadova, M.Kh., Magomadova, M.Kh., Makhmudova, L.Sh., and Syrkin, A.M., Improvement of reactors for sulphuric acid alkylation, Bashk. Khim. Zh., 2009, no. 2, pp. 100–103.Google Scholar
 35. 35.
  Maister, D.M., Blek, S.M., Maldun, B.S., et al., Neftegazov. Tekhnol., 2000, no. 5, pp. 96–103.Google Scholar
 36. 36.
  Khadzhiev, S.N. and Gerzeliev, I.M., RF Patent 2444507, 2012.Google Scholar
 37. 37.
  Tsadkin, M.A. and Badikova, A.D., A new-type jet turbulent contactor for sulphuric acid alkylation of isobutane with olefins, Izv. VUZov, Prikl. Khim. Biotekhnol., 2016, vol. 6, no. 2, pp. 71–75.Google Scholar
 38. 38.
  Gershuni, S.Sh., Emel’kina, V.A., and Zhikharev, R.V., WO Patent 2010/021562 A1, 2010.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • Kh. Kh. Akhmadova
  • 1
  Email author
 • M. Kh. Magomadova
  • 1
 • A. M. Syrkin
  • 1
 • N. L. Egutkin
  • 2
 1. 1.Grozny State Oil Technical UniversityGroznyRussia
 2. 2.Ufa State Petroleum Technological UniversityUfaRussia

Personalised recommendations