Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 2–2 | Cite as

80 jaar Sociaal Bestek!

  • Maarten van de Beek
Redactioneel
  • 124 Downloads

Samenvatting

Waar moet je dan beginnen? Ik heb persoonlijk in ieder geval deze 80 jaar niet volledig meegemaakt, maar zie wel één van de belangrijkste bewegingen in die 80 jaar in de sociale zekerheid terugkomen: de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Maarten van de Beek
    • 1
  1. 1.Redactie Sociaal Bestek

Personalised recommendations