Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 9–9 | Cite as

Een passende baan gezocht

  • Margriet Paalvast
Cliëntencolumn
  • 107 Downloads

Samenvatting

De meeste mensen willen graag zo normaal mogelijk leven. Daar hoort ook werk bij. Uit ons onderzoek ‘Zo werkt het’, uitgevoerd door Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND, blijkt dat de meeste respondenten geen werk hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Margriet Paalvast
    • 1
  1. 1.Projectcoördinator bij MIND

Personalised recommendations