Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 42–44 | Cite as

Het juiste woonadres is de sleutel: Het maatschappelijk belang van risicogericht adresonderzoek

 • Loïs Diallo
 • Erwin Lubberding
Maatschappelijke ondersteuning

Samenvatting

Onmacht, echte fraude of combinaties daarvan: het zijn situaties waarin mensen vaak met hun woonadres rommelen. Adrescontrole biedt kansen voor het vroeg signaleren van maatschappelijke problemen. Om zorg te bieden, fraude aan te pakken of allebei. Dit artikel behandelt de nieuwe samenwerking tussen het sociaal domein en de afdeling burgerzaken van gemeenten.

Noot

 1. 1.
  Zie ook Sociaal Bestek 2016, nr 5 voor een beschrijving van de aanpak. Of kijk op aanpakadreskwaliteit.nlGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Loïs Diallo
  • 1
 • Erwin Lubberding
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations