Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 20–22 | Cite as

Lessen uit Schotland: Community Development Trusts: verankerd in wetgeving

 • Pieter Buisman
 • Kristel Jeuring
 • Nathan Rozema
Participatie
 • 10 Downloads

Samenvatting

Al te vaak blijven burgerinitiatieven steken in goede bedoelingen. Overheden zien ze niet altijd voor vol aan. In Schotland is dat anders: burgerinitiatieven zijn er uitgegroeid tot professioneel en zakelijk aangestuurde organisaties, de ‘Community Development Trusts’, door de overheid gestimuleerd met wetgeving en financiering. Wat kunnen wij daarvan leren?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Pieter Buisman
  • 1
 • Kristel Jeuring
  • 1
 • Nathan Rozema
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations