Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 24–25 | Cite as

Kans op werk na de WW

  • Thirsa Leendertse
Signalement van het CBS
  • 16 Downloads

Samenvatting

Het CBS heeft recentelijk de werkhervattingskansen in kaart gebracht van personen die in 2014 de WW instroomden. Eén jaar later was bijna de helft van deze personen aan het werk zonder WW. De werkhervattingskansen waren kleiner voor oudere werklozen en personen die de WW instroomden vanuit de Ziektewet of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Thirsa Leendertse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations