Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 62–63 | Cite as

Het voordeel van de twijfel

 • Gjalt Schippers
Uitspraak onder de loep
 • 9 Downloads

Samenvatting

In deze editie aandacht voor de aantoonplicht, naar aanleiding van een boetezaak op grond van de Participatiewet (PW). Een bijstandsgerechtigde verzuimde om verkopen via marktplaats door te geven aan de gemeente. Wat betekende dat voor zijn uitkering? En voor de opgelegde boete?

Noten

 1. 1.
  ECLI:NL:RBGEL:2017:4740Google Scholar
 2. 2.
  ECLI:NL:CRVB:2014:1108 en ECLI:NL:CRVB:2012:BW5987Google Scholar
 3. 3.
  Bijvoorbeeld: ECLI:NL:CRVB:2012:BW9395Google Scholar
 4. 4.
  ECLI:N:CRVB:2016:3024Google Scholar
 5. 5.
  Zie de uitspraak onder noot 4AlibusamGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Gjalt Schippers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations