Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 30–31 | Cite as

Evaluatie informatiestructuur grensgangers

  • Mark Geers
Binnenhof van buitenuit
  • 4 Downloads

Samenvatting

Eind januari heeft staatssecretaris Van Ark van SZW de rapportage ‘Eenheid in verscheidenheid!?’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport beschrijft de resultaten van de evaluatie van de grensinformatiestructuur voor grensarbeiders in het Nederlands-Vlaamse en het Nederlands-Duitse gebied. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie verricht door I&O Research.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Mark Geers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations