Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 26–29 | Cite as

Bij incassobeleid, vroegsignalering en sociaal incasseren: De deurwaarder als kennispartner voor gemeenten

 • Marcel Wiedenbrugge
Thema armoede en schulden
 • 20 Downloads

Samenvatting

De incassosector komt regelmatig negatief in de publiciteit. Dit eenzijdige beeld gaat echter voorbij aan innovatieve ontwikkelingen in de sector. Hoe zien die trends en ontwikkelingen eruit? En hoe kunnen gemeenten effectiever samenwerken met incassopartners? De sleutels liggen bij vroegsignalering en werken aan duurzame oplossingen.

Noten

 1. 1.
  Position paper NVI, hoorzitting/rondetafelgesprek Schulden d.d. 12 februari 2018. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D02826&did=2018D02826
 2. 2.
 3. 3.
  Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van de incasso- en deurwaardersbranche de website van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat www.pianoo.nl
 4. 4.
  Wet Incasso Kosten (WIK). www.nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik
 5. 5.
  Consuwijzer. Controleren incassokosten. www.consuwijzer.nl/thema/incassokosten
 6. 6.
  Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). http://keurmerk-svi.nl/
 7. 7.
  Zie bijvoorbeeld het artikel van Manuel van der Hoek / CZ uit Sociaal Bestek 2017, nr 5.Google Scholar
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations