Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 35–37 | Cite as

De visie van SER Noord-Nederland en FNV Noord: Neemt het Noorden het voortouw bij levenslang leren?

  • Arnoud Hoogsteen
  • Marike Langebeek
Onderwijs
  • 12 Downloads

Samenvatting

Levenslang leren gaat over de mogelijkheden van mensen om optimaal te kunnen blijven functioneren in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Het is noodzakelijk en wordt steeds belangrijker. Toch zijn er maar weinig prikkels die werkgevers en werkenden aanzetten tot permanente ontwikkeling. De SER Noord-Nederland en FNV Noord willen daar verandering in brengen.

Noten

  1. 1.
    SER Noord-Nederland. Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, De noordelijke aanpak maakt het verschil. Februari 2017. | SER Noord-Nederland. Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, Het vervolg voor de drie noordelijke provincies met Actieagenda. Februari 2018.Google Scholar
  2. 2.
    Dr. A.J.E. (Arjan) Edzes, research associate Rijksuniversiteit Groningen. Startnotitie voor SER Noord-Nederland; Bouwstenen voor de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt. Maart 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations