Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 19–19 | Cite as

Gewoon van en met elkaar leren

  • Jolanda De Kroon
Vakkundig aan het werk
  • 91 Downloads

Samenvatting

Dagelijks hoor ik dat de uitvoering anders moet gaan werken. Professioneler, zelfsturend, methodisch, en ga zo maar door. Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar antwoorden op de vraag hoe dat allemaal te realiseren valt.

Dagelijks hoor ik dat de uitvoering anders moet gaan werken. Professioneler, zelfsturend, methodisch, en ga zo maar door. Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar antwoorden op de vraag hoe dat allemaal te realiseren valt. Het kennisprogramma is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten dus. Als beroepsvereniging van Klantmanagers (BvK) juichen we dit streven van harte toe en we willen er graag aan bijdragen dat kennis en ervaringen breed worden gebruikt en geborgd. Als vereniging van, voor en door de professionals in werk en inkomen delen we effectief gebleken methoden graag met elkaar.

Maar hieraan voorafgaand ligt denk ik nog een vraag. Namelijk: waarom verandering forceren? Ofwel, waarom gaat dat onvoldoende vanzelf? In hoeverre kan het vak zich organisch ontwikkelen?

Vier werelden

Deze vraag blijkt des te relevanter als we ongrijpbaarheid van de uitvoering in het sociaal domein in ogenschouw nemen. Dat begint al met de vele benamingen voor overeenkomende functies met gelijkwaardige en/of overkoepelende taken. Er bestaat vooralsnog geen opleiding voor klantmanager werk en inkomen. De professionals zijn met al hun bevlogenheid veelal ‘toevallig’ in het vak gerold.

En dan de complexe context van het sociaal domein. Professionals werken in vier werelden: die van de wet- en regelgeving, de lokale politieke arena, de (regionale) arbeidsmarkt en de specifieke omstandigheden van de cliënt. Tel daarbij op dat iedere gemeente een eigen visie, aansturingsmethodiek en uitvoeringsplan ontwikkelt, plus het feit dat elke sociale dienst in gemiddeld zeven lokale en regionale (veelal) tijdelijke samenwerkingsverbanden opereert.

In hoeverre kan het vak zich organisch ontwikkelen?

Orde

Zie als professional in deze diffuse, veranderende context maar eens de juiste en rationele keuzes te maken. Alles en iedereen begrijpt dat de werkdruk enorm is. Veel problemen zijn nauwelijks oplosbaar door de uitvoering maar alleen structureel op te lossen door stelselwijzigingen. Uitvoerders dienen vooralsnog dagelijks orde te scheppen in de huidige chaos. Zoekend naar (deel) oplossingen om het werk enigszins te organiseren. Elke gemeente of regio zoekt naar nieuwe methoden en oplossingen, en vaak gaat het daarbij om oplossingen voor een deel van het probleem. Er ontstaan tal van ervaringen en manieren om de werkelijkheid (een beetje) te organiseren. Aldus ontstaat er een schat aan nieuwe kennis en ervaring!

Delen

In dit complexe krachtenveld wil de BvK professionals verbinden en hen het LEER-register bieden om kennis en ervaring te delen. Hiermee worden professionals zichtbaar en dragen zij actief bij aan de doorontwikkeling van hun vak. Er is een doorlopend programma om met en van elkaar te leren, zowel online als tijdens bijeenkomsten. Professionals delen op dit platform niet alleen wetenschappelijk bewezen effectieve methoden. Van elkaar weten hoe lastig het werken in de continu veranderende realiteit is, en met elkaar delen hoe je de werkelijkheid toch (een beetje) weet te organiseren, is ook waardevol. Op deze manier draagt de BvK bij aan de emergente doorontwikkeling van het vak. Gewoon van en met elkaar leren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Jolanda De Kroon
    • 1
  1. 1.Verenigingsdirecteur Beroepsvereniging voor Klantmanagers

Personalised recommendations