Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 41–41 | Cite as

Spelen, leren, werken

  • Jan Brink
Column uit de beleidspraktijk
  • 95 Downloads

Samenvatting

40.000 Studenten in het mbo en hbo en 25.000 leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs volgen dagelijks onderwijs in Zwolle.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Jan Brink
    • 1
  1. 1.Wethouder Onderwijs Zwolle

Personalised recommendations