Veilig knuffelen

Samenvatting

ITALIË - Eindelijk kan deze bewoonster van het Villa Troisi verpleeghuis in Avellino haar dochter weer aanraken.

figurea

ITALIË - Eindelijk kan deze bewoonster van het Villa Troisi verpleeghuis in Avellino haar dochter weer aanraken. In Italië maken verschillende verpleeghuizen gebruik van een opblaasbare ‘knuffelkamer’. Dankzij een plastic zeil dat transmissie van covid-19 voorkomt, kunnen bewoners en hun naasten elkaar voor het eerst in maanden weer knuffelen.

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. Veilig knuffelen. nurs 27, 14–16 (2021). https://doi.org/10.1007/s41193-021-0023-x

Download citation