Laatbloeier verdient kans in de zorg (en vroegbloeier ook)

Samenvatting

Klassen is een prachtige documentairereeks op tv, over het onderwijs. De makers volgen een groepje jongeren uit Amsterdam-Noord die allemaal in groep 8 zitten. De Citotoets wacht. Wat gaat het worden? Vwo? Havo? Vmbo?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Consortia

Additional information

Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige en onderzoeker bij de dementieverhalenbank. Hij schrijft over zijn werk aan het bed en ontwikkelingen in de zorg.

www.hugovanderwedden.nl | Twitter @hugovdwedden

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. Laatbloeier verdient kans in de zorg (en vroegbloeier ook). nurs 27, 13 (2021). https://doi.org/10.1007/s41193-021-0022-y

Download citation