Rapporteren: collega’s hou je bij de feiten

Samenvatting

‘Als iets niet is gerapporteerd, is het ook niet gebeurd’. Dat is een quote die ik in 2016 gebruikte in een blog over registratielast en waarom verpleegkundigen zoveel achter de computer zitten.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Consortia

Additional information

Barbara van Ede is medium-careverpleegkundige in een umc. Ze schrijft over haar werk aan het bed en wat haar zoal opvalt in de zorg. Twitter @GewoonBar

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Rapporteren: collega’s hou je bij de feiten. nurs 26, 61 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0095-z

Download citation