Uitgelicht

Samenvatting

In de geschiedschrijving over pandemieën is altijd veel aandacht voor artsen. Maar verpleegkundigen spelen ook hun rol. Het Florence Nightingale Instituut verzamelt ervaringen van verpleegkundigen in de Covid-19 Verhalenbank op www.fni.nl. Om latere generaties te laten zien wat verpleegkundigen betekenen tijdens een virale crisis, en wat hen bezighoudt. Ervaringen met morele stress mogen niet ontbreken - wanneer kon je niet de zorg geven zoals je wilde? En daarnaast melige groepsfoto’s en filmpjes die ik zag op social media, want in tijden van crisis is samen lachen belangrijk dan ooit.

Margot

figurea

In de geschiedschrijving over pandemieën is altijd veel aandacht voor artsen. Maar verpleegkundigen spelen ook hun rol. Het Florence Nightingale Instituut verzamelt ervaringen van verpleegkundigen in de Covid-19 Verhalenbank op www.fni.nl. Om latere generaties te laten zien wat verpleegkundigen betekenen tijdens een virale crisis, en wat hen bezighoudt. Ervaringen met morele stress mogen niet ontbreken - wanneer kon je niet de zorg geven zoals je wilde? En daarnaast melige groepsfoto’s en filmpjes die ik zag op social media, want in tijden van crisis is samen lachen belangrijk dan ooit.

Dorien

figureb

‘Wij van Nursing’ werken sinds half maart thuis, en dat gaat prima. Ook in deze situatie blijken we een geoliede machine. Omdat we werken voor mensen in het oog van de storm (jullie), vloeide er meer adrenaline dan anders en daar gedijden we goed bij. Maar waar jullie dagelijks een heel leger collega’s zien, beginnen wij elkaar steeds meer te missen. Dus kijken wij uit naar een (verantwoorde) samenscholing op de redactie. Daar gedijen ‘wij van Nursing´ toch nog net iets beter bij.

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Uitgelicht. nurs 26, 60 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0094-0

Download citation