In de wetenschap

Samenvatting

Herstel van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (GKvL) vindt bij volwassenen met een brandwond vooral plaats in de eerste 6 maanden na het ongeval. Daarna gaat het herstel nog ongeveer een jaar relatief langzaam door en stabiliseert dan. De GKvL van mensen met een brandwond komt echter niet op het niveau van de gemiddelde Nederlander. Dat concludeert gezondheidswetenschapper Inge Spronk in haar proefschrift. Ze maakte een model voor GKvL na een brandwond op basis van data van 10 Europese studies. In die studies werd gekeken naar 5 aspecten van GKvL: mobiliteit, zelfzorg, gebruikelijke activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie. Op de eerste 3 aspecten bleken patiënten met een brandwond sterker te herstellen dan op de aspecten pijn/ongemak en angst/depressie.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Francine Aarts.

Additional information

Rubriek over wetenschappelijk onderzoek.

Gepromoveerd of afgestudeerd? Mail naar francine.aarts@bsl.nl

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Aarts, F. In de wetenschap. nurs 26, 15 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0084-2

Download citation