3 vragen over De Covid-19 Verhalenbank

Samenvatting

Wie: Hugo Schalkwijk (28), adviseur Historisch College Florence Nightingale Instituut (FNI)

Wie: Hugo Schalkwijk (28), adviseur Historisch College Florence Nightingale Instituut (FNI)

Wat: De Covid-19 Verhalenbank is een online initiatief van het FNI, het online museum voor verpleging en verzorging. Het FNI legt de geschiedenis van het vak vast.

figurea

1 Waarom een Covid-19 Verhalenbank?

‘Tot nu toe bleef de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij rampen zoals de huidige pandemie, onderbelicht. Daar willen wij verandering in brengen. Verpleegkundigen staan nu enorm in de picture. Het doel is om een zo compleet mogelijk archief neer te zetten, zodat toekomstig onderzoek makkelijk uitvoerbaar is. Zo krijgen verpleegkundigen en verzorgenden de plek in de geschiedenis die zij verdienen.’

2 Wie kan er mee doen?

‘Je kunt je verhaal, in tekst of in de vorm van foto-, video- of geluidsmateriaal, delen via www.fni.nl/covid-19-verhalenbank. Ook suggesties voor objecten die niet mogen ontbreken in onze collectie zijn welkom.

Het insturen kan onder je eigen naam of anoniem, een account aanmaken is niet nodig. Zo hopen we het laagdrempelig te houden. ’

3 Zijn er al verhalen?

‘Een verpleegkundige van de afdeling psychiatrie in het Leids UMC mailde dat haar team ter ondersteuning van de collega’s op de covid-19-afdeling elke week iets lekkers bakt onder het motto “Heel Psychiatrie Bakt”. Een spoedeisende-hulpverpleegkundige schreef haar ervaringen op, met een foto erbij. Maar het hoeft niet per se met een foto hoor. Alles mag. Deze ervaringen zijn een aanvulling op artikelen en video’s uit de landelijke media en de vakjournalistiek. Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden met hun verhalen zélf bepalen wat van belang is tijdens deze pandemie.’ (MH)

BOEK

Traumaverwerking

figure2

Dit boek is zeker in deze tijd welkom. Het laat zien hoe mensen traumatische ervaringen verwerken en hoe collegiale ondersteuning of peer support te organiseren. De auteur beschrijft welke kennis en vaardigheden nodig zijn, hoe ondersteuners te werven en de grenzen aan peer support. Waardevol is ook de paragraaf over nazorggesprekken.

  • Collegiale ondersteuning en peer support na een overweldigende ervaring

  • Huub Buijssen, m.m.v. Anja Buijssen–Vermelis

  • Tred

  • €29,95

APP

Herinneringen bij dementie

Robin van Otterdijk gebruikte tijdens gesprekken met zijn opa met dementie, foto’s uit de tijd dat zijn opa op de Olympische Spelen stond. Zo ontstond het idee voor een app die naasten kunnen vullen met foto’s, video’s en andere herinneringen, om het contact met de persoon met dementie te verbeteren.

  • Dat ben ik

  • Idee: Robin van Otterdijk, ontwikkeld door Alzheimer Nederland, Proxcellence en SAP

  • Gratis te downloaden via App Store en Google Play, meer info op dementie.nl/dat-ben-ik

Cijfers psychische belasting

7 op de 10 verpleegkundigen en verzorgenden hebben vanwege de coronacrisis vaker last van klachten als vermoeidheid, stress en onzekerheid

6 OP DE 10 VERPLEEGKUNDIGEN WERKZAAM IN HET ZIEKENHUIS ZIJN VAKER MOE. 1/3 VAN HEN HEEFT MEER LAST VAN STRESS DAN ANDERS

DAT BLIJKT UIT EEN V&VN-PEILING ONDER RUIM 10.000 LEDEN

In de wijkverpleging is 61% vaker onzeker, ruim de helft vaker vermoeid en 4 op de 10 ervaren meer stress en/of machteloosheid

Bron: www.venvn.nl

‘Start niet-coronazorg niet te snel op’

Van verschillende kanten klinkt de waarschuwing om de reguliere zorg niet te snel op te starten. Overleg met verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, benadrukken partijen.

Het gevaar dat overbelaste zorgverleners gaan uitvallen wordt steeds groter, zei voorzitter van vakbond CNV Zorg en Welzijn Anneke Westerlaken in reactie op de uitslag van een enquête van de vakbond. Een derde van de ruim 2.000 bevraagde zorgverleners zegt toe te zijn aan een pauze of in ieder geval een periode met normale werkdruk. ‘Opstarten van reguliere zorg moet zorgvuldig en in overleg met de zorgprofessionals zelf gebeuren’, aldus Westerlaken. Dezelfde boodschap gaf Chief Nursing Officer Bianca Buurman de Tweede Kamer mee in een briefing afgelopen maand. Buurman pleitte voor überhaupt meer inspraak voor verpleegkundigen. ‘Als we het aantal ic-bedden structureel willen verhogen, moeten we hen erbij betrekken’, zei ze. ‘Zonder hen is dit vraagstuk niet oplosbaar en vergroten we het risico op uitstroom.’ Buurman wees op de uitslag van de V&VN-peiling (zie hierboven); een derde van alle respondenten zegt geen invloed te hebben op het beleid van hun werkgever. (JW)

MEER OP NURSING.NL

Gastblog Arie: ‘Dag van Verpleging aanwenden voor meer zeggenschap’

In elke zorginstelling goede inspraak voor verpleegkundigen, dát zou pas een mooi cadeau zijn, vindt Arie. ‘We zijn onmisbaar. Dan verwacht ik ook dat we serieus genomen worden en niet worden vergeten in crisissituaties. Misschien moet zeggenschap wel afgedwongen worden?’

12 mei 2020

WebTv en podcast: een uurtje ontspanning voor jou

Ter ere van de Dag van Verpleging 2020 maakten we een ontspannende uitzending voor verpleegkundigen, met spraakmakende gasten zoals Erik Scherder, Cor Bakker en Sander de Hosson.

12 mei 2020

Student Corner: ‘Dankzij de Pijnanamnese praten we écht over pijn’

Inge de Croos (28) zag dat het pijnbeleid op haar afdeling niet vaststond. Het gevolg: onder- en overbehandeling van pijn. Na onderzoek werkt iedereen nu met de Pijnanamnese.

8 mei 2020

‘Delier en vallen: wees alert op covid-19 bij kwetsbare ouderen’

Covid-19 kan bij kwetsbare ouderen beginnen met atypische symptomen zoals delier of vallen. Dat stellen geriater Ralf Vingerhoets en collega’s. Zij deden onderzoek naar een groep patiënten met covid-19.

20 april 2020

Kijk voor meer nieuws op www.nursing.nl

Talent

In deze rubriek vertellen verpleegkundigen hoe zij hun ambities waarmaken.

‘Elke wondbehandeling is uniek’

Een heel gepassioneerde wondverpleegkundige is Pauline Ooms (23) volgens haar collega Judith. Pauline is werkzaam bij thuiszorgorganisatie ActiVite in Leiderdorp.

figure3

Meest recente succes?

‘Het halen van mijn master Gezondheids we ten schappen eind vorig jaar. Ik zocht meer verdieping na mijn hbo-v studie en heb veel interesse in wetenschappelijk onderzoek, daarom ben ik aan de Vrije Universiteit Amsterdam gaan studeren.’

Trots op?

‘Ons extramurale wondteam. We hebben korte lijnen met lokale ziekenhuizen, huisartsen en de zorgverzekeraar. Ons gezamenlijke doel is vroegtijdige herkenning en adequate behandeling van (chronische) wonden.’

Inspirator?

‘Een oud-collega uit de brandwondenzorg. Zij is kinder- en nazorgverpleegkundige en begeleidt brandwondenpatiënten bij het oppakken van hun dagelijks leven na de behandeling. Haar kennis en kunde, de passie voor het verpleegkundige vak en de steun die zij biedt aan de zorgvragers vind ik bewonderenswaardig.’

Belangrijkste gebeurtenis?

‘Tijdens het laatste jaar van de hbo-v liep ik mijn afstudeerstage op een expertiseen behandelcentrum gericht op zorgvragers met acute, chronische en complexe wondproblematiek. Daar ontstond mijn passie voor wondzorg, ook omdat ik zag hoe belangrijk het is om allerlei disciplines te betrekken bij de wondbehandeling, zoals vaatchirurgen, radiologen, dermatologen en schoenmakers. Ik heb ontzettend veel van mijn collega’s aldaar mogen leren en daar ben ik hen dankbaar voor.’

Wat doe je het liefst?

‘Elke wondbehandeling is uniek. Ik vind het een interessante uitdaging om hier samen met de zorgvrager een weg in te vinden, rekening houdend met de individuele aspecten, wensen en vragen, zoals over de duur van de wondgenezing, pijn en leefregels zoals mobilisatie en voeding.’

Militairen helpen een handje in de zorg

figure4

Honderden militaire zorgprofessionals zijn de afgelopen maanden vanwege de coronacrisis bijgesprongen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Defensie zette zo’n 360 militaire verpleegkundigen en andere specialisten in op verschillende plekken in het land. Zij draaiden reguliere diensten mee en gaven waar nodig ook scholing in hygiëne. Defensie en ziekenhuizen werken al langer structureel samen: 12 ziekenhuizen in Nederland zijn relatieziekenhuizen, waar militair medisch personeel werkt als ze niet op uitzending zijn. Deze ziekenhuizen leveren medisch personeel aan Defensie. (JW)

Reacties

uit de pers, via Twitter, Facebook, mail en Nursing.nl

Wendy verbaast zich erover dat verpleegkundigen zo weinig bij het beleid betrokken worden. ‘Er gaan daardoor veel belangrijke kennis en inzichten verloren. Zo jammer en onnodig’ ➤ Laten mbo- en hbo-opleidingen de eisen van examens versoepelen, stelt Nino voor in reactie op de blog van Kim over hoe de coronacrisis afstuderen in gevaar brengt ➤ Laura, in antwoord op het artikel over het Corona-thuisteam: Ook bij ons in de wijk zie ik dat mensen die covid-19 hebben gehad hulpbehoevend blijven, ook als ze vóór besmetting met het virus géén zorg nodig hadden ➤ Daphne: Heel goed dat de Hoge Raad heeft besloten dat een arts ook bij vergevorderde dementie een euthanasieverzoek mag inwilligen ➤ Een delier of valpartij kan bij kwetsbare ouderen op covid-19 duiden, zeggen geriater Ralf Vingerhoets van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en collega’s. Voor lezer Sabrina heel herkenbaar: bij veel van haar coronapatiënten is ook sprake van verwardheid en vallen ➤ Judy komt met een tip tegen pijnlijke plekken achter oren door het dragen van mondmaskers: zelf een bandje maken (haken; zie Pinterest facemask) met knopen of klittenband, waar je de elastiekjes mee vastzet ➤ Yvonne: Wij bespreken covid-19 tijdens de dagopening en bij een dagevaluatie, daarbij kan iedereen ook zijn of haar eigen emoties delen. Verder proberen we het onderwerp zoveel mogelijk te vermijden om de rust te bewaren, met name voor de bewoners … ➤ Alie: Heel belangrijk om ook grenzen te stellen, het is ook niet gezond voor jezelf om voortdurend rapportages te lezen en te controleren hoe het met mensen gaat

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

3 vragen over De Covid-19 Verhalenbank. nurs 26, 6–9 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0080-6

Download citation