Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 61–61 | Cite as

Salaris

Column Sandra
  • 247 Downloads

Samenvatting

ING-meneer Ralph Hamers zou vijftig procent meer salaris krijgen. Dat lijkt mij ook wel wat. Vakbonden strijden er al hard voor. Voor betere arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen.

Noten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Sandra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations