Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 54–56 | Cite as

Haloperidol

 • Linda de Graaf
Nursing challenge
 • 191 Downloads

Samenvatting

Mensen met dementie, wanen, psychoses, of een delier krijgen vaak haloperidol voorgeschreven. Maar ook als anti-emeticum in de palliatieve fase is het een vaak gebruikt middel.

Noten

 1. 1.
  www.farmacotherapeutischkompas.nl, geraadpleegd februari 2018
 2. 2.
  Informatorium Medicamentorum via de KNMP Kennisbank, geraadpleegd februari 2018Google Scholar
 3. 3.
  www.apotheek.nl, geraadpleegd februari 2018
 4. 4.
 5. 5.
  medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table, geraadpleegd februari 2018Google Scholar
 6. 6.
 7. 7.
  www.pallialine.nl > zoek op ‘hik’> klik op ‘Medicamenteus symptomatische behandeling’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Linda de Graaf
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations