Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 38–41 | Cite as

Acute voetwond en slechte vaten

  • Petra Doekes
Acute voetwond
  • 92 Downloads

Samenvatting

Meneer Bosman verblijft in het revalidatiecentrum na een heupfractuur. De wond op de heup heelt goed, maar dan blijkt meneer plots een voetwond te hebben. De wond geneest niet goed en dat betekent heropname in het ziekenhuis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Petra Doekes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations