Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 14–15 | Cite as

Fotograaf op de OK

  • Bohn Stafleu van Loghum
Zorgfoto van de maand
  • 83 Downloads

Samenvatting

De aanwezigheid van een professionele fotograaf bij een bevalling is inmiddels normaal, maar bij een sectio is dat lastiger.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations