Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 6–9 | Cite as

3 Vragen over: Het proces tegen Zilveren Kruis

  • Bohn Stafleu van Loghum
Overdracht
  • 68 Downloads

Samenvatting

‘Ik werk in een netwerk van zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen, die soms als individuele zorgverlener en soms in een team zorg leveren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations