Imagine

Als jullie dit lezen is de grauwe januarimaand voorbij en komt hopelijk het einde van de lockdown in zicht. Als ik dit schrijf, ligt die maand nog grotendeels voor me, inclusief alle onzekerheden rondom het coronavirus, het verlengen van de maatregelen en het inzetten van het vaccin. Het viel me op dat mensen in december zoveel meer werk maakten van de kerstversiering. Als ik hier door de wijk wandelde, leek het soms wel Disneyland. Complete stillevens, uitbundige verlichting… alles om het thuis dan maar zo gezellig mogelijk te maken. En dan brachten ook de Top 2000 en het nummer Imagine van John Lennon me aan het mijmeren over afgelopen jaar en een nieuwe en mooiere wereld. Corona heeft een hoop ellende veroorzaakt (en nog steeds), en ik kan niet wachten op het voorjaar en dalende besmettingscijfers. De crisis heeft mooie dingen naar boven gebracht in mensen. Hulp aan elkaar, nieuwe vormen van gezelligheid en veel creativiteit. Maar er zijn een hoop minpunten. Los van het medelijden dat ik voel voor de zieken en voor de ondernemers die hun zaak in rook zien opgaan, word ik verdrietig van de enorme polarisatie tussen mensen. Mensen wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. Als je kritische vragen stelt over het virus, de maatregelen en het vaccin, word je zo ongeveer met pek en veren weggedragen. Ik ben altijd van het harmoniemodel geweest en heb dan ook last van deze ontwikkelingen.

Wat deze tijd nodig heeft, is gezamenlijkheid, respect voor elkaars omstandigheden en meningen. Laten we concluderen dat er niet één waarheid is. Deze situatie is nieuw en onbekend voor ons. Misschien klinkt het naïef, maar laten we vooral toch ook aardig voor elkaar zijn en naar het positieve kijken in het leven. Zelfs de coronacrisis heeft zijn positieve kanten, zoals minder luchtvervuiling, minder files, nieuwe vormen van samenwerking, meer tijd en aandacht in het eigen gezin, onthaasten, meer wandelen buiten… Dus wat mij betreft focussen we op het positieve, het vrolijke, en op nieuwe kansen in ons leven. Zoals herbezinning hoe we met onze planeet en onze gezondheid omgaan. De lente komt er weer aan. En zoals jullie gezien hebben is vormgeving van dit blad vernieuwd. Ook dat maakt me blij. Ik wens ons allen een prachtig, gezond en gelukkig 2021!

figure1

Marike Vroom

hoofdredacteur Management Kinderopvang

marike.vroom@bsl.nl Twitter: @marikevroom

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marike Vroom.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Vroom, M. Imagine. manag kinderopvang 27, 2–3 (2021). https://doi.org/10.1007/s41190-021-0899-3

Download citation