Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 36–37 | Cite as

Spelenderwijs leren praten

  • Weija Steffens
Van 0 tot 2 jaar
  • 35 Downloads

Samenvatting

Baby’s kunnen nog niet praten en begrijpen nog niet alles wat je zegt. Toch zijn ze al druk bezig met taal leren. Door te luisteren naar je stem en de woorden die je zegt en door te kijken naar de gebaren die je maakt. Veel praten, voorlezen en liedjes zingen dus!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Weija Steffens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations