Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 28–31 | Cite as

‘Buitenspelen is zo veel meer dan uitrazen’

  • Lilian Roos
Van 0 tot 4 jaar
  • 31 Downloads

Samenvatting

Bij het binnenspel zijn pm’ers zich vaak wel bewust van hun rol in de ontwikkeling van kinderen. Maar buiten ligt dat anders. Daar blijft het vaak bij toezicht houden of een kind troosten als het gevallen is, stelt pedagoog Dieuwke Hovinga. ‘Zonde, want ook het buitenspel is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Lilian Roos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations