Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 27–27 | Cite as

Kinder boeken

  • Iris Kamp
Kinder boeken
  • 32 Downloads

Samenvatting

Saar de poes zoekt haar vriendje Pim. Pim is een parkiet en hij kan zich waanzinnig goed verstoppen. De lezer moet meehelpen zoeken: ‘Is dat Pim daar achter de gitaar?’ Voordat Saar en de lezer Pim vinden, komen ze eerst allemaal andere dieren tegen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Iris Kamp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations